Promocja!

Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony

95,20 

Marek Rotkiewicz, Michał Culepa

Opis

Praktyczny poradnik, który przedstawia krok po kroku, jak zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Stan prawny: luty 2016r. – Od 22.2.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę
Najważniejsze korzyści z zakupu książki to:

dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania,
liczne praktyczne przykłady,
wyczerpujące przedstawienie zmian przepisów prawa dotyczących umów o pracę obowiązujących od 22.2.2016 r.,
omówienie przepisów przejściowych dotyczących umów terminowych zawartych przed 22.2.2016 r. i trwających tego dnia,
szczegółowe przedstawienie trybu przekształcenia umów terminowych w bezterminowe w świetle zmienionych przepisów Kodeksu pracy,
poznanie znaczenia terminów, na jakie zawiera się umowy na czas określony i momentu uznania ich za umowy na czas nieokreślony,
przedstawienie zasad zmiany treści umów o pracę i ich rozwiązywania,
szerokie omówienie nietypowych przypadków zakończenia umów o pracę, np. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika i wygaśnięcia umowy.

W niniejszej książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

jakie są nowe limity ilościowe i czasowe dotyczące umów zawieranych na czas określony,
co się dzieje w sytuacji, gdy umowa na czas określony zostaje zawarta na okres przekraczający 33 miesiące,
w jakich przypadkach można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę,
jak traktować umowę na czas wykonania określonej pracy w kontekście zmian w umowach terminowych i limitów umów na czas określony,
kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy,
kiedy można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony i odwrotnie – umowę na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
jak prawidłowo aneksować umowy o pracę – zawierać porozumienia zmieniające formę umowy o pracę,
w jaki sposób ustalać terminy wypowiedzeń,
jakie są skutki prawne złożenia wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a także skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę,
jakie czynności musi wykonać pracodawca w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub jego aresztowania,
w jaki sposób należy właściwie dostarczyć oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

Od 22.2.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę. Z katalogu tych umów zostaje usunięta umowa na czas wykonania określonej pracy, ale pojawiają się dwie przesłanki umożliwiające ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Najważniejsze i najszersze zmiany odnoszą się do umowy zawieranej na czas określony. W miejsce dotychczasowego jednego limitu tych umów pojawiają się dwa – ilościowy i czasowy wraz z nowym katalogiem przypadków, w których limity te nie znajdują zastosowania. Wprowadzono również obowiązek informowania PIP o zawieraniu niektórych umów, którego niezrealizowanie obłożone jest karą grzywny.
W nowych regulacjach zrezygnowano ze szczególnych postanowień odnoszących się do możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony i okresu wypowiedzenia, zrównując długość wypowiedzenia z umową na czas nieokreślony.
Wszystkie te zmiany połączone są również z zawartymi w ustawie nowelizującej skomplikowanymi przepisami przejściowymi dotyczącymi umów zawartych według dotychczasowych zasad.
Poza zmienionymi przepisami dotyczącymi umów o pracę na czas określony w niniejszej publikacji zostały także szeroko omówione zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas nieokreślony, z uwzględnieniem specyfiki tego typu umów – jako docelowych i zasadniczych stosunków pracy, jakie powinien zawierać pracodawca z pracownikiem.
W książce znaleźć można analizy przypadków, w których umowa terminowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Znaczenie będą tu miały limity terminowe i ilościowe umów, obowiązujące po nowelizacji Kodeksu pracy. Omówione zostaną także nietypowe przypadki przekształcenia umów terminowych w bezterminowe i odwrotnie – umów na czas nieokreślony w umowy na czas określony. Ten ostatni przypadek – choć ściśle limitowany przez judykaturę – nie jest jednak do końca wykluczony.
Ponadto w publikacji szeroko zostały omówione nietypowe przypadki zakończenia umów o pracę, przewidziane w KP. Chodzi tu m.in. o przypadki wygaśnięcia umów o pracę z powodu śmierci pracownika, jego tymczasowego aresztowania czy zgonu pracodawcy, a także rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy. Ten ostatni sposób rozwiązania umowy o pracę coraz częściej pojawia się na wokandach sądowych jako źródło sporów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, o czym świadczy szeroko przytoczone w treści książki orzecznictwo z ostatnich kilku lat.
Grupa docelowa: Pracodawcy (zarówno ze sfery pozabudżetowej i budżetowej), specjaliści ds. kadr, księgowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, przedsiębiorcy.

Informacje dodatkowe

Waga 326 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Liczba stron

260

ISBN

978-83-255-8413-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.