Promocja!

Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO

279,20 

Grzegorz Matusik, Jakub Pawliczak, Jerzy Słyk, Konrad Osajda LL.M., Lechosław Kociucki, Maciej Domański, Marta Prucnal-Wójcik, Mateusz Grochowski, Piotr Mostowik

Opis

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.7.2017 r. oraz stan literatury i judykatury na koniec lutego 2017 r.

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego)
Najnowsze zmiany legislacyjne
Precyzyjna nawigacja wewnętrzna

wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach

Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień – argumenty do obrony własnych racji

najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności

Systemowe ujęcie tematu:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 1–184 KRO)
Przepisy wprowadzające KRO (art. I–XIV PWKRO).

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO.
Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.
Autorzy omawiają także ostatnie uchwalone zmiany dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego wynikające z:

ustawy z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271), które wprowadziły zakaz ustanawiania kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą;
ustawy z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177) dotyczące regulacji wpływu świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego;
ustawy z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 406) dotyczące usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa;
ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199) dotyczące świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.
Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

Informacje dodatkowe

Waga 2340 g
Wymiary 155 × 235 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
ISBN

978-83-255-9125-0

Liczba stron

1888

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.