Promocja!

Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 2/2021

103,20 

Bogudar Kordasiewicz

Opis

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań.
W prezentowanym Zeszycie 2/2021 zostały opublikowane następujące artykuły:

Kinga Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie szczepień ochronnych;
Julia Chlebny, Prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku – wybrane zagadnienia na gruncie art. 22 PrWłPrzem;
Tomasz Bittel, Zastrzeżenie kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy drogowego przewozu rzeczy w świetle przepisów PrPrzew oraz Konwencji CMR;
Sandra Hadrowicz, Nieodpłatna opieka jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC;
Piotr Ratusznik, Zastępcze (przedegzekucyjne) wykonanie zobowiązania.

Artykuł Profesor Kingi Bączyk-Rozwadowskiej skupia się na problematyce odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie szczepień ochronnych. Autorka przedstawia rodzaje szczepień, tj. obowiązkowe i dobrowolne, i wynikające z tego podziału skutki. Artykuł zawiera również omówienie odpowiedzialności lekarza (szpitala) za zawinione wyrządzenie szkody, a także odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone w wyniku szczepień obowiązkowych.
Doktor Julia Chlebny na podstawie art. 22 PrWłPrzem przedstawia wybrane zagadnienia związane z prawem twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku. Artykuł omawia naturę prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, tytuł prawny przedsiębiorcy, a także porusza problematykę zdolności patentowej wynalazku a prawa do wynagrodzenia. Autorka uwzględniła również zagadnienie kosztów sądowych w sprawach z powództwa twórcy o dodatkowe wynagrodzenie.
Problematykę zastrzeżenia kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy drogowego przewozu rzeczy w świetle PrPrzew i Konwencji CMR prezentuje w swoim artykule Tomasz Bittel. Autor wyjaśnia pojęcie i funkcje kary umownej, omawia zagadnienie dokumentów przewozowych i terminów ich dostarczenia oraz problematykę opóźnienia w przewozie. Artykuł zwraca uwagę także na miarkowanie kary umownej i zwolnienie przewoźnika z obowiązku zapłaty.
Artykuł Sandry Hadrowicz omawia nieodpłatną opiekę jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC. Autorka przedstawia genezę wprowadzenia regulacji art. 444 § 1 KC, problematykę szkody na osobie w świetle tego przepisu, a także omawia art. 444 § 1 KC na gruncie odpowiedzialności odszkodowawczej. Artykuł prezentuje również zakres podmiotowy roszczenia odszkodowawczego z art. 444 § 1 zd. 1 KC oraz tłumaczy pojęcie, istotę i przykłady zwrotu kosztów. Autorka omawia pojęcie „kosztów nieodpłatnej opieki” na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądów powszechnych i SN.
Piotr Ratusznik w swoim artykule porusza problematykę zastępczego (przedegzekucyjnego) wykonania zobowiązania. Artykuł przedstawia genezę regulacji 479 i 480 KC, a także prezentuje zbliżone regulacje zagraniczne – niemieckie i francuskie, i je porównuje. Omówione zostały również granice zwłoki dłużnika, nabycie zastępcze i wykonanie zastępcze. Autor zwraca uwagę na możliwość przeprowadzenia wykonania zastępczego bez sądowego upoważnienia, przedstawia praktyczne przykłady zastosowania art. 480 § 1 i 2 KC i wyjaśnia pojęcie „nagłego wypadku” z art. 480 § 3 KC. Opisuje również inne normatywne podstawy zastępczego zobowiązania.

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

Informacje dodatkowe

Waga 260 g
Wymiary 205 × 287 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.