Promocja!

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych / (Nakład wyczerpany)

159,20 

Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak, Bernadeta Dziedziak, Dorota Pudło-Żylińska, Elżbieta Dworak, Katarzyna Trzpioła, Lucyna Hanus, Lucyna Kuśnierz, Maciej Woźniak, Marcin Nagórek, Małgorzata Wojtczak, Mieczysława Cellary, Piotr Walczak, Zuzanna Sieradzka

Opis

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych.
Książka wyjaśnia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego występującego w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację z 26.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 193), które weszły w życie 31.1.2023 r. Nowelizacja ta:

wprowadza nowe formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zrezygnowano z formy papierowej na rzecz formy dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
doprecyzowuje zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.
zmienia zasady wykazywania w sprawozdaniu RB-27S danych dotyczących dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.
ogranicza zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu RB-27S w odniesieniu do skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień (np. wyłączenie obowiązku prezentowania danych w zakresie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi).
zmienienia układ sprawozdania RB-NDS – w związku z nowelizacją art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych i wyodrębnieniem nowego źródła przychodów (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych).
doprecyzowuje zasady wykazywania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z zobowiązaniami dłużnymi zaciąganymi na finansowanie przejściowego deficytu.
ustala zasady prezentowania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z lokatami na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Poradnik zawiera:

szczegółowe omówienie zasad sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS,
wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
20 nowych odpowiedzi, których nie było w wydaniu z 2022 r. i które odwołuję się do bieżących problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych,
190 zaktualizowanych z poprzedniego wydania odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdują się wyjaśnienia zagadnień dotyczących m.in.:

Jak wykazać i gdzie w sprawozdaniu Rb-27S zwrot dotacji na dodatek węglowy dokonany w 2023 r. Czy Rb-27S umniejszamy wykonanie dochodu czy ten zwrot następuje inny sposób?
Czy należy wykazać w Rb-27S dochody wynikłe z zapłaty kartami płatniczymi dokonanymi w grudniu – które wpłynęły na rachunek urzędu w styczniu 2023 r.? W ewidencji księgowej były na koncie 141.
W sprawozdaniu Rb-27S grudniowym zbiorczym JST (chodzi o sprawozdanie miesięczne a nie roczne) wykazujemy zwroty dotacji do dysponenta wykonane w styczniu?
Czy odsetki naliczone od dotacji przekazanej niepublicznej szkole podstawowej uznanej za nienależnie pobraną, sklasyfikowane w paragrafie 090 w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać tylko w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” czy również w kolumnie „zaległości”?
Jeśli na wyciągu bankowym z 2.1.2023 r. są środki pieniężne regulujące należności cywilnoprawne z datą stempla 30.12.2022 r. to czy należy je zakwalifikować jako dochód wykonany i wykazać w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2022?
W jaki sposób powinno się oszacować wartość nadpłaty z paragrafu 298 w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ w części A i w części B?
Czy zaangażowanie dotyczące wydatków niewygasających wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r., jeżeli jednostka budżetowa miała ujęte w planie zadanie, na które miała zawartą umowę, zaangażowaną na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”?
Czy prawidłowo nie wykazaliśmy w Rb-NDS kredytu na tzw. przejściowy deficyt ale w sytuacji gdy zaciągnięto go na początku 2022 r. a spłacono po 30.9.2022 r.? Spłata była więc już po kwartalnym okresie sprawozdawczym.
Jeśli jednostka budżetowa złoży sprawozdanie w formie pisemnej, pomimo, że przy sprawozdaniach z operacji finansowych jest teraz taki obowiązek i pomimo, że zarząd JST wskaże elektroniczną formę złożenia sprawozdania w przypadku sprawozdań budżetowych, to czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy takie sprawozdanie uznaje się wtedy za złożone?

Informacje dodatkowe

Waga 660 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

462

ISBN

978-83-8291-735-2

Rok publikacji

2023-06-12

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.