Promocja!

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism / (Zapowiedź)

151,20 

Jerzy Bieluk, prof. UwB, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

SKU: 21510 Kategoria:

Opis

Kompleksowe omówienie problematyki rękojmi i gwarancji w robotach budowlanych.
Najnowsze, 2 wydanie wzbogacono o najnowsze orzecznictwo, a także przykłady klauzul umownych.
Część I to praktyczny komentarz do najistotniejszych przepisów prawnych regulujących tytułową tematykę. Oprócz szczegółowego przybliżenia rękojmi i gwarancji omówiono również zagadnienia takie jak:

umowę o roboty budowlane (w tym jej znaczenie, rodzaje, kwalifikację, przedmiot, strony umowy);
zakres stosowania przepisów o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży do umowy o roboty budowlane;
świadomość wady, podstępne zatajenie wady, obowiązek weryfikacji efektu robót;
granice czasowe odpowiedzialności wykonawcy z rękojmi;
uprawnienie inwestora z rękojmi;
odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi.

Oprócz szczegółowego komentarza, w każdym z rozdziałów przytoczono istotną dla danego zagadnienia linię orzeczniczą oraz poglądy doktryny.
Część II publikacji to wzory pism, takie jak:

zawiadomienie o wadzie i terminie oględzin,
wezwanie do usunięcia wady – z oznaczeniem sposobu usunięcia wady,
oświadczenie o obniżeniu ceny z wezwaniem do usunięcia wady,
oświadczenie o obniżeniu ceny w związku nieusunięciem wady,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części w związku nieusunięciem wady.

W książce uwzględniono najnowszą literaturę oraz nowelizacje, które dotyczą m.in.:

dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Ominibus (tj. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę rady 93/13/EWG i dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, Dz.Urz. UE L Nr 328, s. 7) oraz wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dotyczących umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych w celu m. in. wyeliminowania nieprawidłowości podczas wyprzedaży i wprowadzenia zakazu zawierania umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek – zob. ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2581)
transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11.12.2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 11, s. 3) – zob. ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2990).

Publikacja skierowana jest do profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, jak również inwestorów/zamawiających oraz wykonawców/podwykonawców. Ponadto przydatna okazać się może wszystkim osobom zainteresowanym powyższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

362

ISBN

978-83-8291-853-3

Rok publikacji

2023-06-15

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.