Promocja!

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Tom 10

319,20 

Jarosław Warylewski

Opis

W Tomie 10. Systemu Prawa Karnego pt. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, pod redakcją znanego autorytetu w tej dziedzinie, Pana Profesora Jarosława Warylewskiego, w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono niezwykle istotną problematykę przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stypizowanych w wielu rozdziałach Kodeku Karnego, dokonując szczegółowego zestawienia poszczególnych ich rodzajów.
Autorzy podjęli tematykę przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wśród których wskazano na szczególne rodzaje zabójstwa, dzieciobójstwa, aborcji oraz uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia jak i narażenia życia i zdrowia na niebezpieczeństwo.
Kolejną grupę omówionych zagadnień stanowią przestępstwa przeciwko wolności w ogólności, jak też wolności sumienia i wyznania oraz wolności seksualnej i obyczajowości.
Szczegółowo przedstawiono również zakres przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności oraz przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
W niniejszym, 2. wydaniu uwzględniono wszelkie zmiany ustawodawcze uchwalone od czasu ukazania się wydania 1, dotyczące m.in. fundamentalnych zmian z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-205 KK), będących konsekwencją wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, (zmiany weszły w życie w styczniu i maju 2014r); Najważniejsze z nich to:

uchylenie art. 205 KK, przewidującego tryb wnioskowy ścigania niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
zmiana sposobu przesłuchania pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa określone w art. 197–199 Kodeksu karnego;

Omówione zostały również zmiany będące konsekwencja nowelizacji KK, która weszła w życie 1.7.2015 r., związane:

ze zmianą polityki karania sprawców poważnych przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) – uproszczono procedurę zastosowania wobec takich sprawców środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie izolacyjno-leczniczym,
ze zmiana w podejściu do sprawców przestępstw niealimentacji (art. 209 KK), ułatwiono odzyskanie zasądzonych alimentów (m.in. dopisanie dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej),

Skomentowano również najnowszą zmianę w Kodeksie karnym, w zakresie art. 191 (przestępstwo zmuszania), która weszła w życie 7.1.2016 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1549).
Dodatkowo, komentarz został wzbogacony o najbardziej aktualne orzecznictwo i najnowszą literaturę przedmiotu.
Dzieło zawierające gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego tak jak: radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów oraz aplikantów i studentów jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym.

Informacje dodatkowe

Waga 2150 kg
Wymiary 155 × 235 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Tom 10”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *