Promocja!

Przegląd Sądowy – Nr 11-12/2023

Original price was: 218,00 zł.Current price is: 163,50 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

ARTYKUŁYMarek Kulik, Stanisław ZabłockiO niektórych aspektach ostatnich zmian w Kodeksie karnym dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia , str. 7Henryka Bednorz-Godyń, Andrzej MarciniakSądowe postępowanie egzekucyjne. Dwa postulaty de lege ferenda, str. 28Andrzej WachPróba ujęcia sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej jako odpowiedzialności cywilnoprawnej, str. 42Karolina Kiejnich-KrukSpołeczne uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji w sądownictwie., str. 68Marcin RosłanObowiązki sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22.06.2022 r., SK 3/20 – problemy praktyczne., str. 87Marlena Drapalska-GrochowiczZnaczenie bliskości w orzecznictwie sądowym – dwa obrazy więzi międzyludzkich., str. 102Marcin KotlarzOcena zdolności kredytowej w prawie i orzecznictwie europejskim., str. 124Olaf WłodkowskiKara ograniczenia wolności jako instrument łagodzenia i obostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe., str. 139 Marek SkwarcowSprawa zabójstwa w Lisewie Malborskim. Głos w dyskusji nad rozszerzeniem udziału czynnika sądowego w postępowaniu przygotowawczym., str. 153Sławomir SteinbornKonstytucyjne i karnoprocesowe uwarunkowania struktury sądownictwa powszechnego w kontekście projektów ograniczenia jej do dwóch szczebli., str. 170Marlena PaszkoNielegalne urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.11.2018 r., V KK 278/18., str. 183KONKURS „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO”Książki zgłoszone do XV edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”., str.194Skład sądu konkursowego XV edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”., str.196

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA ARTYKUŁY:   O niektórych aspektach ostatnich zmian w Kodeksie karnym dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia prof. dr hab. Marek Kulik – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku   Tematyka artykułu dotyczy bardzo ważnej kwestii, jaką jest kierunek nowelizacji Kodeksu karnego, która – co do zasady – weszła w życie 1.10.2023 r., a która prowadzi do zaostrzenia zasad odpowiedzialności karnej za wszystkie, a nie wyłącznie za najpoważniejsze przestępstwa. Nowela zmienia  ustawowe granice sankcji za wiele typów przestępstw, ale także fundamentalnie przebudowuje przepisy dotyczące tzw. sądowego wymiaru kary (w tym kary łącznej) oraz instytucji o charakterze probacyjnym (w tym także warunkowego przedterminowego zwolnienia). Z uwagi na wagę poruszanych zagadnień artykuł jest opublikowany w otwartym dostępie na stronie https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-11-12-2023   Społeczne uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji w sądownictwie Karolina Kiejnich-Kruk – doktor nauk prawnych, adiunkt, Zakład Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, asesor sądowy w sądzie rejonowym W artykule autorka podejmuje próbę określenia miejsca sztucznej inteligencji we współczesnym sądownictwie polskim, opartą na pilotażowym  badaniu sondażowym wśród przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nieprawniczych. W artykule przedstawiono pokrótce hipotetyczne możliwości i sposoby jej wykorzystania w pracy sądów, ze wskazaniem na narzędzia, które mogą w ogóle zastąpić sędziów w pracy orzeczniczej, oraz na działania tylko wspierające sędziego, ułatwiające, upraszczające i przyspieszające jego czynności, także ściśle jurysdykcyjne.   Sądowe postępowanie egzekucyjne. Dwa postulaty de lege ferenda Henryka Bednorz-Godyń – przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie, Rada Naukowa Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki   W artykule zgłoszone zostały dwa postulaty de lege ferenda. Pierwszy z nich sprowadza się do eliminacji z polskiego systemu prawa procesowego klauzuli wykonalności i związanego z nim postępowania klauzulowego, a drugi to propozycja przekształcenia obowiązującego w Polsce systemu organów egzekucyjnych, czyli systemu sądowo-komorniczego, w system komorniczy. Zgłoszone postulaty są doniosłe, zmierzają bowiem do strukturalnej zmiany postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego. Proponowane rozwiązania są na wskroś nowoczesne, zwłaszcza w kontekście postępującej informatyzacji postępowania cywilnego i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesności, w tym zwłaszcza rozwijającej się gospodarki rynkowej. Powinny przynieść podniesienie szybkości i efektywności egzekucji sądowej, a w końcowym efekcie przyczynić się do zwiększenia i przyspieszenia obrotu finansowego oraz ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.   Próba ujęcia sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej jako odpowiedzialności cywilnoprawnej dr hab. Andrzej Wach, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; radca prawny   Jednym z najbardziej interesujących zagadnień w teorii i praktyce ruchu sportowego pozostaje kwestia natury prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Większość przedstawicieli polskiego prawa sportowego ujmuje ją jako odmianę odpowiedzialności karnej. Przeprowadzone w artykule rozważania pozwalają jednak na sformułowanie tezy, iż wbrew tym poglądom odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie nie ma natury odpowiedzialności karnej. O ile bowiem mające charakter powszechny czyny przestępne są określane za pomocą ustawowych znamion, za które przewidziane są wyraźnie sformułowane kary, to odnoszące się tylko do członków danej organizacji przewinienia dyscyplinarne nie mają takiego waloru. Pozwala to przyjmować, iż sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna nie ma natury karnoprawnej, lecz cywilnoprawną, w ramach której przyjmowane są sankcje prewencyjno-wychowawcze ukierunkowane zwłaszcza na zapewnienie równoprawnej i uczciwej rywalizacji sportowej.   W NUMERZE PONADTO: – Obowiązki sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22.06.2022 r., SK 3/20 – problemy praktyczne, Marcin Rosłan – Znaczenie bliskości w orzecznictwie sądowym – dwa obrazy więzi międzyludzkich, Marlena Drapalska-Grochowicz – Ocena zdolności kredytowej w prawie i orzecznictwie europejskim, Marcin Kotlarz – Kara ograniczenia wolności jako instrument łagodzenia i obostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0010:202311/12

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights