Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 7-8/2023

Original price was: 178,00 zł.Current price is: 133,50 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

ANALIZA INSTYTUCJONALNAAndrzej Pałys, Jarosław BełdowskiEkonomiczna Analiza Prawa Podatkowego i rola doradców podatkowych w jej stosowaniu., str. 7Barbara ZbroińskaOgraniczenia instytucjonalne i behawioralne stosowania zielonych zamówień publicznych. Ujęcie teoretyczne., str.  24Katarzyna Kurzępa-Dedo, Anna Rogacka-ŁukasikRegulacja składek członkowskich jako obowiązku kształtującego sytuację ekonomiczną stowarzyszenia rejestrowego., str.  37TEORIA PRAWAJakub RzymowskiKonceptualizm prawniczy jako wspólny mianownik dla dotychczasowych teorii prawa. , str.  57ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNETomasz ReslerDysfunkcje Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Postulaty de lege ferenda., str. 65Edyta TkaczykThe amendment of the Act on access to public information was made as a result of the Constitutional Tribunal’s ruling on the revival of regulations [Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej powstała na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów]. , str.  76MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNEBeata Baran-WesołowskaA few remarks on the Polish Bill on the protection of whistleblowers presented by the Polish non-governmental organizations [Kilka uwag o projekcie ustawy o ochronie sygnalistów przedstawionym przez polskie organizacje pozarządowe]., str.  86Jakub BednarekCommentary on the UN Human Rights Committee’s decision in the Torres Strait Islanders Case [Komentarz do decyzji Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie wyspiarzy z Cieśniny Torresa]., str.  94PRAWO PROCESOWEBartłomiej ChludzińskiRegulacja mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji z 2017 roku., str. 103Mariusz CzyżakZnikoma szkodliwość czynu jako przesłanka odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w ustawie – Prawo energetyczne., str. 116Tadeusz KiełkowskiZgodność zaskarżonej decyzji z decyzją antycypowaną jako negatywna przesłanka jej uchylenia przez sąd administracyjny z powodu naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego., str. 130PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMaciej DelijewskiRoczny zakaz zatrudnienia według ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – specyfika art. 7 ustawy i problem w zaadresowaniu sankcji z art. 15., str. 145USTRÓJ ADMINISTRACJIMonika ChlipałaUzupełnienie składu organu wykonawczego w samorządzie terytorialnym., str. 158Anna WierzbicaPozycja prawna klubów radnych., str. 171GLOSYMikołaj WolaninCzemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego? Rozważania o wyjątkach od zakazu retroaktywności prawa na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.09.2021 r., III FSK 2137/21., str. 184W NASTĘPNYM NUMERZE , str.  192

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W LIPCOWO-SIERPNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej powstała na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów dr Edyta Tkaczyk – adwokat, legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu; adiunkt, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie   Artykuł został poświęcony bardzo ważnemu, szczegółowemu zagadnieniu odnoszącemu się do tzw. odżycia przepisów, które nastąpiło w przypadku ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Punktem wyjścia jest fakt, że jeżeli ustawa zostanie uchylona orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodna z Konstytucją, to z dniem wejścia w życie uchylenia skuteczne stają się znowu przepisy ustawy, które zostały uchylone na mocy ustawy uznanej przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Skutek dla systemu prawa jest olbrzymi i dyskusyjny. W Polsce temat dotyczący wdrożenia orzeczenia o „odżyciu” w życie nie został jeszcze rozstrzygnięty ostatecznie.   Kilka uwag o projekcie ustawy o ochronie sygnalistów przedstawionym przez polskie organizacje pozarządowe dr hab. Beata Baran-Wesołowska – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie   Celem artykułu jest przybliżenie problematyki projektu ustawy o ochronie sygnalistów przedstawionego przez polskie organizacje pozarządowe oraz jego zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie informowania o nieprawidłowościach (dyrektywa nr 2019/1937). W tekście zostały poddane badaniom zakres podmiotowy oraz aspekty proceduralny i temporalny tego aktu prawnego. Zostały także uwzględnione analizy proponowanych sankcji karnych.   Dysfunkcje Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Postulaty de lege ferenda dr Tomasz Resler – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202307/08

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights