Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 6/2023

Original price was: 89,00 zł.Current price is: 66,75 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNEKarol LangeInstytucja otwartego dostępu jako forma realizacji komercyjnych pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Analiza administracyjnoprawna, str. 5Łukasz NosarzewskiOchrona danych osobowych w informacji publicznej , str. 21PRAWO PROCESOWEŁukasz KierznowskiStatus prawny i tryb działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, str. 41Zbigniew R. KmiecikOsoby bliskie w postępowaniu administracyjnym, str. 53Jan KluzaProwadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k. , str. 69PRAWO FINANSOWEJan ChmielewskiPrzyznawanie środków na finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa , str.79USTRÓJ ADMINISTRACJISara Pacholec, Piotr SolkaMożliwość zdalnego trybu obradowania samorządowych organów kolegialnych w kontekście nowelizacji art. 15zzx ust. 2 ustawy covidowej , str. 94GLOSYAleksander KwaśniakSwoboda wypowiedzi versus wolność religijna. Glosa aprobująca do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.09.2022 r., 8257/13, Rabczewska v. Polska, str. 106W NASTĘPNYM NUMERZE , str. 116

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   Prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k. dr Jan Kluza – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach, zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego   Autor omawia przepis art. 12 § 4 Kodeksu postępowania karnego po zmianach dokonanych przez nowelizację Kodeksu karnego z 7.07.2022 r., która wchodzi w życie 1.10.2023 r. Na podstawie tego przepisu możliwe będzie prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie przestępstwa gróźb karalnych (art. 190 § 1 Kodeksu karnego) w dwóch wymienionych w przepisie sytuacjach, tj. jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że niezłożenie wniosku wynika z obawy pokrzywdzonego przed odwetem albo jeżeli przemawia za tym interes społeczny. Autor zauważa, że regulacja ta została wprowadzona pochopnie, bez konsultacji społecznych, jest nieuzasadniona, a praktyka jej stosowania może wywoływać wiele wątpliwości.   Ochrona danych osobowych w informacji publicznej dr Łukasz Nosarzewski – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, radca prawny   Ochrona danych osobowych w informacji publicznej jest szczególnie istotna w praktyce udostępniania informacji przez administrację publiczną. Wymaga ona poszanowania zarówno praw gwarantujących jawność życia publicznego, jak i prawa do prywatności. W artykule omówiono problematykę danych osobowych jako elementu informacji publicznej oraz zawarto analizę przepisów zapewniających ich ochronę na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Poruszono zagadnienia współstosowania tych regulacji z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pogodzenia praw informacyjnych z prawem ochrony danych osobowych oraz prawnych możliwości ochrony danych osobowych w informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.   Status prawny i tryb działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego dr Łukasz Kierznowski – asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku   Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest w polskim porządku prawnym podmiotem stosunkowo nowym, powołanym w celu rozpatrywania odwołań od wyniku weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Jest to jednocześnie organ odrębny od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie i ocenianie tych egzaminów, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Mimo krótkiego okresu istnienia Kolegium uwidoczniły się już wątpliwości prawne związane z jego działaniem. Autor przedstawia genezę Kolegium na tle zjawiska nieprawidłowego oceniania egzaminów w Polsce, rolę tego organu w systemie oświaty, regulacje dotyczące składu, kompetencji i trybu działania, a także kontrowersje i problemy prawne związane z tymi zagadnieniami.     W NUMERZE PONADTO: – Instytucja otwartego dostępu jako forma realizacji komercyjnych pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Analiza administracyjnoprawna, Karol Lange – Osoby bliskie w postępowaniu administracyjnym, Zbigniew R. Kmiecik – Przyznawanie środków na finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Jan Chmielewski – Możliwość zdalnego trybu obradowania samorządowych organów kolegialnych w kontekście nowelizacji art. 15zzx ust. 2 ustawy covidowej, Sara Pacholec, Piotr Solka – Swoboda wypowiedzi versus wolność religijna. Glosa aprobująca do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.09.2022 r., 8257/13, Rabczewska v. Polska, Aleksander Kwaśniak

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202306

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights