Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 4/2023

Original price was: 89,00 zł.Current price is: 66,75 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO Jan Kluza Wymiar kary za czyn ciągły przy zastosowaniu art. 57b Kodeksu karnego , str.  7 ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE Jarosław DolnyNaruszenie stosunków wodnych – ewolucja instytucji w ciągu ostatnich 100 lat, str. 19 PRAWO KONSTYTUCYJNE Jerzy PaśnikPozakonstytucyjne ustawodawstwo stanów nadzwyczajnych, str. 31 MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE Jerzy MenkesSped-Pro S.A. przeciwko Komisji Europejskiej – studium przypadku i jego kontekst, str. 48 PRAWO PROCESOWE Zuzanna Maj Ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego jako szczególny wniosek dowodowy w postępowaniu karnym, str. 73 PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rafał ChybińskiInnowacyjne papiery wartościowe – nowe spojrzenie na problem finansowania banków komercyjnych ., str. 82 USTRÓJ ADMINISTRACJI Dawid DanilukOtwarte konkursy ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, str. 91GLOSY Zbigniew KmieciakSkuteczność prawna nieostatecznego postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego. Zawisłość sprawy jako przesłanka rozpatrzenia wniosku organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.08.2022 r.,  II OZ 440/22, str. 103 W NASTĘPNYM NUMERZE., str. 113

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W KWIETNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   Wymiar kary za czyn ciągły przy zastosowaniu art. 57b Kodeksu karnego dr Jan Kluza – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie   Artykuł dotyczy problematyki związanej z wprowadzeniem w 2020 r. do Kodeksu karnego przepisu art. 57b, na którego podstawie sąd jest zobowiązany do wymierzenia surowszej kary za czyn popełniony w ramach czynu ciągłego. Nie jest to rozwiązanie nowe w polskim prawie karnym, ponieważ było już znane Kodeksowi karnemu z 1969 r., a po uchwaleniu Kodeksu karnego z 1997 r. doktryna postulowała zmiany w tym zakresie. Niemniej jednak pod adresem omawianej regulacji zgłoszono wiele uwag krytycznych, z których jedynie część jest zasadna.   Naruszenie stosunków wodnych – ewolucja instytucji w ciągu ostatnich 100 lat Jarosław Dolny – radca prawny, pracownik samorządowy   Autor przedstawia instytucję naruszenia stosunków wodnych, zwaną także zakłóceniem stosunków wodnych, w okresie od 1922 r. do czasów współczesnych. Analizuje rozwiązania prawne funkcjonujące w minionym stuleciu, przedstawia zalety i wady przyjętych rozwiązań oraz formułuje postulaty de lege ferenda w zakresie obecnie obowiązujących regulacji.   Pozakonstytucyjne ustawodawstwo stanów nadzwyczajnych dr hab. Jerzy Paśnik, profesor Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” w Warszawie   W artykule przedstawiono poglądy doktryny prawa konstytucyjnego co do istoty stanów nadzwyczajnych i wyrażanych w tej mierze wątpliwości w odniesieniu do poszczególnych z nich. Autor do unormowań stanów faktycznych, właściwych dla konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, zaliczył ustawodawstwo covidowe i powodziowe oraz dotyczące zarządzania kryzysowego, działań antyterrorystycznych oraz zwalczania chorób zakaźnych. Omówił obowiązujące w systemie prawa polskiego regulacje określające sposób działania organów państwa w sytuacjach nadzwyczajnych oraz sformułował kryteria oceny tych uregulowań.    W NUMERZE PONADTO: – Sped-Pro S.A. przeciwko Komisji Europejskiej – studium przypadku i jego kontekst, Jerzy Menkes – Ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego jako szczególny wniosek dowodowy w postępowaniu karnym, Zuzanna Maj – Innowacyjne papiery wartościowe – nowe spojrzenie na problem finansowania banków komercyjnych, Rafał Chybiński – Otwarte konkursy ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, Dawid Daniluk – Skuteczność prawna nieostatecznego postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego. Zawisłość sprawy jako przesłanka rozpatrzenia wniosku organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.08.2022 r., II OZ 440/22, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202304

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights