Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 3/2024

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

ANALIZA  INSTYTUCJONALNAAndżelika Kuźnar, Jerzy MenkesThe Liberal International Economic Order in the Face of Challenges.‘Old friends’ in new times [Liberalny międzynarodowy porządek gospodarczy w obliczu wyzwań. „Starzy przyjaciele” w nowych czasach], str. 7TEORIA PRAWAMarcin KanonProblematyzacja ontologicznego pytania o prawo , str. 25ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNEJolanta PacianUregulowania prawne dotyczące systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Uwagi w kontekście zawodów medycznych , str. 37PRAWO KONSTYTUCYJNEMarian ZdybPaństwo jako strażnik ładu publicznoprawnego w warunkach kryzysu gospodarczego. Podstawowe dylematy, zagrożenia i problemy , str. 51Jan SobiechKompetencje wewnętrzne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Republiki Portugalii – analiza prawnoporównawcza , str. 68MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNEMarek Stych, Piotr PryjdaWybrane społeczno-prawne aspekty wybuchu pandemii COVID-19 w Republice Turcji , str. 81PRAWO FINANSOWERoman MarchajZmienna część składki rocznej jako źródło dochodu związku metropolitalnego w województwie śląskim. Wnioski de lege lata i de lege ferenda , str. 95PRAWO PODATKOWEWeronika SzafrańskaOpłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (uwagi na tle art. 21 ustawy z 20.07.2018 r.), str. 110SPRAWOZDANIAJoanna Smarż, Paweł ŚwitalSprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu”, Kielce, 17–19.10.2023 r., str. 126W NASTĘPNYM NUMERZE , str. 131

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W MARCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   Liberalny międzynarodowy porządek gospodarczy w obliczu wyzwań. „Starzy przyjaciele” w nowych czasach dr hab. Andżelika Kuźnar – Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Jerzy Menkes – Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   W artykule omówiono rolę Zachodu i „podobnie myślących” państw ASEAN w utrzymaniu Liberalnego Międzynarodowego Porządku Gospodarczego (LIEO) w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych i politycznych ze strony Chin i Rosji. Autorzy analizują zdolność badanych państw ASEAN-u do regionalnej współpracy wielostronnej oraz do współpracy ze strategicznymi partnerami, państwami i instytucjami bloku zachodniego. W artykule podkreślono znaczenie woli politycznej dla nawiązania współpracy między badanymi państwami w regionie azjatyckim oraz z państwami zachodnimi spoza regionu, jak również niebezpieczeństwa i ryzyka związane z działaniami strategicznych rywali, takich jak Chiny i Rosja. Stwierdzono, że SWS jest racjonalną ścieżką do nawiązania współpracy gospodarczej, a więzi między ASEAN i Unią Europejską oraz NAFTA są szczególnie ważne dla wzmocnienia ich zdolności do sprostania wyzwaniu ze strony Chin.   Państwo jako strażnik ładu publicznoprawnego w warunkach kryzysu gospodarczego. Podstawowe dylematy, zagrożenia i problemy Prof. dr hab. Marian Zdyb – Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   Problematyka dotycząca zagadnienia roli państwa jako strażnika ładu publicznoprawnego w warunkach kryzysu gospodarczego stwarza wiele dylematów, zagrożeń i problemów. Za cel podstawowy artykułu autor stawia uzasadnienie tezy, że znaczenie i rola państwa w sytuacjach kryzysowych, nie tylko gospodarczych, może wzrastać i podlegać różnym przeobrażeniom oraz że „współczesne kryzysy gospodarcze wymagają stosownej aktywności państwa i prawa oraz eliminowania różnych dysfunkcjonalności oraz należytej troski o ład w sferze aksjologicznej”.   Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (uwagi na tle art. 21 ustawy z 20.07.2018 r.) dr Weronika Szafrańska – adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach   Wielokrotnie nowelizowana ustawa z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest przykładem aktu prawnego przygotowanego naprędce, bez wnikliwej analizy wykorzystanych w niej instytucji prawnych. W przededniu próby całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego (tj. także ustanowionego na gruntach przeznaczonych na inne cele aniżeli mieszkaniowe) tym bardziej należy zwracać ustawodawcy uwagę na niejasności, których dopuszcza się przy tak istotnym społecznie ustawodawstwie. W artykule skupiono się na problemach związanych z aktualizacją bądź ustaleniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego poprzedzających wyliczenie opłaty przekształceniowej. Wykładnia stosowanego w tym wypadku art. 21 ustawy przekształceniowej przysparza organom wielu problemów, które uwidoczniły się dopiero w trakcie prowadzonych w tych sprawach postępowań.     W NUMERZE PONADTO: – Problematyzacja ontologicznego pytania o prawo, Marcin Kanon – Uregulowania prawne dotyczące systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Uwagi w kontekście zawodów medycznych, Jolanta Pacian – Kompetencje wewnętrzne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Republiki Portugalii – analiza prawnoporównawcza, Jan Sobiech – Wybrane społeczno-prawne aspekty wybuchu pandemii COVID-19 w Republice Turcji, Marek Stych, Piotr Pryjda – Zmienna część składki rocznej jako źródło dochodu związku metropolitalnego w województwie śląskim. Wnioski de lege lata i de lege ferenda, Roman Marchaj – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu”, Kielce, 17–19.10.2023 r., Joanna Smarż, Paweł Śwital

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202403

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights