Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 1/2024

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNEAleksander MaziarzDecyzja o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, str. 7PRAWO PROCESOWEJanusz RoszkiewiczKompetencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego Sądu Najwyższego do rozpoznawania dodatkowych spraw spoza jego izby – uwagi na tle sprawy K 7/23 przed Trybunałem Konstytucyjnym , str.  18PRAWO PODATKOWEAleksander SłyszOpodatkowanie cmentarzy podatkiem od nieruchomości , str.  37Tomasz JezierskiWykazywanie pełnomocnictwa szczególnego w postępowaniu podatkowym , str.  57PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJerzy StelmasiakAdministracyjnoprawne ograniczenia działalności gospodarczej na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym. Wybrane zagadnienia , str.  70USTRÓJ ADMINISTRACJIMarian Andrzej LiwoSłużba bezpieczeństwa i higieny pracy jako jeden z podmiotów realizujących zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy , str.  79GLOSYAleksander KwaśniakBrak numeru PESEL skarżącego jako przyczyna odrzucenia skargi przez sąd administracyjny. Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.07.2023 r., II GPS 3/22 , str.  98SKOROWIDZAndrzej AdamczykSkorowidz za 2023 rok, str. 108W NASTĘPNYM NUMERZE , str.  115

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W STYCZNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   Decyzja o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego dr hab. Aleksander Maziarz, profesor Akademii Koźmińskiego – Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0482-5400   Celem artykułu jest zbadanie, czy przesłanki dokonania ingerencji władz publicznych w jedno z konstytucyjnych praw, jakim jest prawo własności, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego zostały przez ustawodawcę należycie uzasadnione i sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie tych obiektów budowlanych, które są w złym stanie technicznym i z tego powodu zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu. Stosowanie omawianego przepisu wiąże się jednak z ingerencją władz publicznych w prawo własności i z tego względu w artykule autor skupił się na analizie przesłanek wydania decyzji o nakazie rozbiórki i ustaleniu, czy przesłanki te zostały sformułowane w sposób prawidłowy.   Kompetencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego Sądu Najwyższego do rozpoznawania dodatkowych spraw spoza jego izby – uwagi na tle sprawy K 7/23 przed Trybunałem Konstytucyjnym dr Janusz Roszkiewicz – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; radca prawny ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5055-2215   Artykuł jest poświęcony analizie charakteru i konstytucyjności kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczania sędziów Sądu Najwyższego do rozpatrywania dodatkowych spraw z innych izb doświadczających przeciążenia, w tym również w ramach tymczasowego przeniesienia z jednej izby do drugiej, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy (art. 35 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym). Kompetencja ta ma na celu rozwiązywanie przejściowych problemów z przeciążeniem poszczególnych izb. Konstytucyjność tego uprawnienia jest kwestionowana przez Krajową Radę Sądownictwa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem Rady sędzia Sądu Najwyższego ma prawo oczekiwać, że będzie orzekać wyłącznie w sprawach należących do właściwości izby, do której został powołany. Zarzut ten budzi jednak wątpliwości, ponieważ żaden przepis prawa nie gwarantuje sędziom „prawa do orzekania wyłącznie w sprawach z zakresu preferowanej dziedziny prawa”.     Brak numeru PESEL skarżącego jako przyczyna odrzucenia skargi przez sąd administracyjny. Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.07.2023 r., II GPS 3/22 dr Aleksander Kwaśniak – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Akademia Humanitas, Sosnowiec ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X   Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą brak numeru PESEL skarżącego w skardze stanowi podstawę do odrzucenia tej skargi przez sąd administracyjny także wtedy, gdy numer PESEL skarżącego jest temu sądowi znany, gdyż jest on zawarty w aktach sprawy. Zdaniem autora glosy uchwałę tę należy ocenić krytycznie ze względu na wagę konstytucyjnego prawa do sądu, które jest w ten sposób ograniczane. Celem ustawodawcy wprowadzającego obowiązek podawania numeru PESEL w skardze była bowiem jednoznaczna identyfikacja strony postępowania. W sytuacji gdy sąd dysponuje numerem PESEL skarżącego, taka identyfikacja następuje, cel ustanowienia tej normy prawnej zostaje zatem osiągnięty, a odrzucenie skargi tylko dlatego, że numer PESEL znajduje się w innym miejscu niż sama skarga, jest – zdaniem autora glosy – przejawem nadmiernego formalizmu.   W NUMERZE PONADTO: – Opodatkowanie cmentarzy podatkiem od nieruchomości, Aleksander Słysz – Wykazywanie pełnomocnictwa szczególnego w postępowaniu podatkowym, Tomasz Jezierski – Administracyjnoprawne ograniczenia działalności gospodarczej na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym. Wybrane zagadnienia, Jerzy Stelmasiak – Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jako jeden z podmiotów realizujących zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Marian Andrzej Liwo – Skorowidz za 2023 rok, Andrzej Adamczyk

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202401

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights