Promocja!

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A

319,20 

Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szewc †, Aurelia Nowicka, Elżbieta Traple, Helena Żakowska-Henzler, Janusz Szwaja †, Justyna Ożegalska-Trybalska, Katarzyna Jasińska, Małgorzata Korzycka, Michał du Vall †, Paweł Gała, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński

Brak w magazynie

Opis

Tom 14A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej.
Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które m.in. ustanawiają wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe (postępowanie sprzeciwowe);
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1);
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840);
ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), które zmieniają zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego, adwokata i radcy prawnego.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.
Publikacja została także wzbogacona o nowe rozdziały dotyczące Patentu Europejskiego o Jednolitym Skutku oraz tajnych rozwiązań technicznych.
Rozdział poświęcony Patentowi Europejskiemu o Jednolitym Skutku zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące tzw. pakietu patentowego. Jego wejście w życie spowoduje prawdziwą rewolucję w dziedzinie prawa patentowego w zdecydowanej większości państw UE. Polska pozostała obecnie poza tym pakietem patentowym, ale znajomość planowanych regulacji jest bezwzględnie konieczna z punktu widzenia wynalazców i przedsiębiorstw.
W rozdziale dotyczącym tajnych rozwiązań technicznych szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące tajnych rozwiązań technicznych, takie jak: pojęcie tajnych rozwiązań technicznych, charakter prawny utajnienia, podstawy prawne utajnienia, postępowanie w sprawie uznania rozwiązania technicznego za tajne, odszkodowanie za utajnienie rozwiązania technicznego, odtajnienie rozwiązania technicznego.
Tom 14A zawiera charakterystykę ogólnych zagadnień dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prawa patentowego i ochrony prawnej odmian roślin.
W szczególności Autorzy omawiają:

wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej;
patenty europejskie i ich skutki w Polsce;
Patent Europejski o Jednolitym Skutku;
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem;
wynalazek;
twórcy i ich prawa osobiste;
pierwszeństwo do uzyskania patentu;
udzielanie patentu
treść i zakres prawa z patentu;
wyczerpanie patentu
wspólność prawa do wynalazku;
prawa używaczy;
umowy licencyjne;
przejście i obciążenie praw;
nadużycie patentu;
ustanie patentu;
naruszenie patentu i środki jego ochrony;
wzory użytkowe i ochrona;
tajne rozwiązania techniczne;
dodatkowe prawo ochronne;
topografie układów scalonych i ich ochrona;
ochrona prawna odmian roślin.

Tom 14A jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych prawem własności przemysłowej, w szczególności: sędziów, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także osób, których własność przemysłowa stanowi przedmiot badań naukowych.

Informacje dodatkowe

Waga 1700 g
Wymiary 155 × 235 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.