Promocja!

Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16

319,20 

Andrzej Herbet, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, Jerzy P. Naworski, Marcin Asłanowicz, r.pr., Marta Litwińska-Werner, Michał Romanowski, Monika Tarska, Paweł Moskwa, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Siemiątkowski, Tomasz Szczurowski, Wojciech Popiołek

Brak w magazynie

Opis

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych.
Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które wprowadziły internetową rejestrację spółek jawnych i komandytowych. Wykorzystanie wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym pozwala także na wprowadzanie zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o.;
ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), które wprowadziły nowe regulacje dotyczące działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej;
ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.), które wprowadziły liczne zmiany w Prawie upadłościowym, które dotyczą wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Publikacja została także wzbogacona o nowy rozdział poświęcony swobodzie umów. Szczegółowo omówione w nim zostały takie aspekty swobody umów jak: zastosowanie swobody kontraktowej do umów obligacyjnych, granice swobody umów w prawie cywilnym, zakres swobody umów w spółkach prawa prywatnego; swoboda umów w spółkach osobowych, z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak: postanowienia umowy spółki dotyczące uczestnictwa partnerów związane z uprawnieniami zawodowymi; określenie wolnego zawodu w umowie spółki partnerskiej; modyfikacja odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki, umowne określenie granic wysokości sumy komandytowej oraz wkładów komandytariuszy. W rozdziale znalazło się także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących swobody umów w spółkach kapitałowych.
Znakomite grono Autorów w wyczerpujący, a zarazem ciekawy sposób omawia problematykę dotyczącą:

systematyki i źródeł prawa spółek;
konstrukcji prawnej spółki osobowej (m.in. istota i rodzaje spółek osobowych, typy i formy ustrojowe, utworzenie i ustanie spółki osobowej, struktura prawna spółki osobowej, podmiotowość prawna osobowej spółki handlowej, odpowiedzialność za zobowiązania);
umowy spółki [m.in. pojęcie, charakter, funkcje umowy spółki, zawarcie umowy spółki, kształtowanie praw i obowiązków stron umowy spółki, zmiana i rozwiązanie umowy spółki];
swobody umów w spółkach prawa prywatnego, w spółkach osobowych oraz w spółkach kapitałowych;
instytucji wspólnych prawa spółek (m.in. prowadzenie przedsiębiorstwa – cel spółki, członkostwo i prawo członkowskie wspólnika, firma spółki osobowej, prokura, zgłoszenie i wpis spółki do rejestru);
odpowiedzialności cywilnoprawnej w prawie spółek (ogólna charakterystyka, postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej);
nadużycia formy spółki (m.in. stany faktyczne klasyfikowane jako nadużycie formy spółki, problem przeniesienia konstrukcji nadużycia formy spółki na grunt prawa polskiego);
spółek osobowych w prawie prywatnym międzynarodowym (oznaczenie statutu personalnego spółki osobowej, przeniesienie siedziby spółki, zakres zastosowania statutu personalnego, uczestnictwo w spółce i wykonywanie praw spółkowych, zbywanie praw uczestnictwa, przekształcenia, połączenia, podziały, dobra osobiste);
spółki cywilnej (m.in. umowa spółki, istota spółki cywilnej, rodzaje i postacie spółki, prawa i obowiązki wspólników, prowadzenie spraw i reprezentacja, reżim majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, rozwiązanie oraz przekształcenie spółki);
spółki jawnej (m.in. umowa spółki, podmiotowość spółki jawnej, utworzenie spółki, zmiana umowy i składu wspólników, prawa i obowiązki organizacyjne wspólników, prawa i obowiązki wspólnika o charakterze obligacyjno-organizacyjnym);
spółki partnerskiej (m.in. określenie i treść umowy spółki, status prawny podmiotów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich, firma, ukształtowanie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce, rozwiązanie spółki);
spółki komandytowej (m.in. natura spółki komandytowej, odmiany spółki, źródła regulacji prawnej spółki, wspólnicy, sposoby powstania spółki, umowa spółki, rejestracja, spółka komandytowa w stadium organizacji, pojęcie i charakter prawny majątku spółki, udział wspólnika w spółce oraz jego wkład do spółki, prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne i nadzorcze komandytariuszy, odpowiedzialność na etapie powstawania oraz funkcjonowania spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, ustanie spółki);
spółki komandytowo-akcyjnej (m.in. powstanie spółki, majątek spółki, prowadzenie spraw i reprezentacja spółki, odpowiedzialność spółki i wspólników, wystąpienie wspólnika ze spółki oraz ustanie spółki).

Szeroki krąg autorów, którzy specjalizują się w prawie spółek, wybitnych teoretyków i praktyków stanowi gwarancję rzetelnego omówienia wyżej wymienionych kwestii. Książka adresowana jest zarówno do prawników, jak i wszystkich zainteresowanych prawem spółek osobowych.

Informacje dodatkowe

Waga 1768 g
Wymiary 155 × 235 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.