Promocja!

Prawa człowieka. Zarys wykładu / Dostępność: Mało

36,75 

Zbigniew Hołda Joanna Hołda Agnieszka Rybczyńska Julita Dorota Ostrowska

Opis

Zestawienie ponad 100 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami i prawie budowlanym.
Publikacja zawiera wzory podstawowych dokumentów administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obligacyjnych oraz trwałego zarządu przysługujących do nieruchomości. Zawiera również wzory dokumentów dotyczących ponoszenia niektórych opłat publicznoprawnych w zakresie gospodarowania i rozgraniczania nieruchomościami.
Wzory te służą przybliżeniu praktyki stosowania przepisów prawa normujących problematykę trwałego zarządu gruntami publicznymi, podziału nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu praw przysługujących do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i opłat ponoszonych za jego wykonywanie, a także opłat adiacenckich pobieranych przez gminę przy wzroście wartości nieruchomości spowodowanym m.in. wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
Kolejne, 4. wydanie publikacji uwzględnia wszystkie dotychczasowe nowelizacje przepisów prawa stosowanych w gospodarce nieruchomościami. Wzory stanowią propozycję sposobu formułowania wypowiedzi organów administracji publicznej oraz uczestników obrotu nieruchomościami. Wzory te nie wyczerpują wszystkich możliwych konfiguracji prawnych i faktycznych, jednak uniwersalność ich konstrukcji opatrzona omówieniem pozwala na ich wykorzystanie w najczęściej podejmowanych działaniach z obszaru gospodarowania nieruchomościami. Mogą być również łatwo dostosowane do zmieniających się warunków prawnych i faktycznych w konkretnych sprawach ze względu na modułowy charakter ich treści ujmujący niezbędne elementy danego dokumentu.
Ponadto książka zawiera również zaktualizowane orzecznictwo oparte o najnowsze zmiany dotyczące prawa nieruchomości.
Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III ustawy o gospodarce nieruchomościami (m.in.: wniosek o ustanowienie trwałego zarządu, wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, wniosek o przekazanie trwałego zarządu, decyzja o przekazaniu trwałego zarządu, decyzja o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ze względu na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, decyzja o przedłużeniu terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd);
Prawo użytkowania wieczystego (m.in.: wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie bonifikaty udzielonej od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek właściciela o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)
Podział nieruchomości (m.in.: wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym, postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na obowiązek uchwalenia planu miejscowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym, decyzja o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o zatwierdzeniu lub odmowie połączenia i podziału nieruchomości);
Wywłaszczenie nieruchomości (m.in.: wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej, decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody);
Zwrot nieruchomości wywłaszczonej (m.in.: zawiadomienie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia, wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, zawiadomienie o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części, decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie części nieruchomości wywłaszczonej);
Opłaty adiacenckie (m.in.: decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po scaleniu i podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej);
Rozgraniczenie nieruchomości (wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji, decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względów procesowych oraz materialnych, ugoda rozgraniczeniowa, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do sądu cywilnego).

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów normujących problematykę nieruchomości w zakresie instrumentów opisanych w tych wzorach. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.
Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi, a ponadto dla słuchaczy studiów podyplomowych zdobywających uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz osób prywatnych, które chcą samodzielnie sporządzić określone pismo.

Informacje dodatkowe

Waga 1080 g
Wymiary 165 × 238 mm
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Format

B5 (176 x 250 mm)

Dostępność

Zapowiedź

Wydanie

4

Medium

Książka papier

Rodzaj
Spis treści
Okładka

miękka

Opis

Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.: praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, praw człowieka w Unii Europejskiej, międzynarodowej ochrony praw człowieka, międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, ale może okazać się przydatna także dla słuchaczy innych kierunków: administracji, politologii, pedagogiki, psychologii i socjologii.

Stan prawny

1.02.2014 r.

Wersja publikacji

Książka papier

DrukNaŻyczenie

0

ISBN

978-83-8291-785-7

Liczba stron

1048

Rok publikacji

2023-06-05

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.