Promocja!

Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR + wzory do pobrania / (Dostępny)

135,20 

Anna Dolot, Jarosław Sawicki, Mirosław Gumularz, Natalia Cymerman, Patrycja Kozik, Tomasz Izydorczyk, Łukasz Prasołek

Opis

Poradnik z wzorami dokumentów, który krok po kroku pomoże pracodawcom wdrożyć na stałe pracę zdalną w firmie.
W sposób szczegółowy opisane zostały w nim wszystkie zagadnienia, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej oraz odrębnych procedurach z zakresu BHP i RODO. Ponadto książka zawiera wzory dokumentów niezbędnych do właściwego stosowania pracy zdalnej w praktyce.
Publikacja to:

kompleksowe i szerokie ujęcie tematyki pracy zdalnej, które pomoże pracodawcom przejść z pracy zdalnej covidowej lub telepracy na nową pracę zdalną;
spojrzenie na pracę zdalną z różnych stron, z jednoczesnym wskazaniem obowiązków wynikających z różnych dziedzin prawa, o jakich należy pamiętać, wprowadzając taką organizację pracy;
poradnik, który wskaże pracodawcom, jakie dokumenty należy stworzyć, aby prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w organizacji i o czym powinni oni pamiętać, gdy praca zdalna będzie już faktycznie wykonywana.

Kluczowe atuty książki to przede wszystkim:

omówienie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej pracy zdalnej, ale nie w oderwaniu od reszty systemu, a wręcz przeciwnie – ze wskazaniem, jak należy połączyć różne istniejące instytucje z nowymi przepisami o pracy zdalnej;
przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy zdalnej, które pozwolą uniknąć problemów, jakie miały miejsce w przypadku tej formy wykonywania pracy w okresie pandemii Covid-19;
zespół autorów, wśród których są zarówno eksperci od prawa pracy, prawa podatkowego, BHP i RODO, jak i informatycy, co gwarantuje kompleksowe ujęcie tematu;
duża liczba przykładów obrazujących omawiane zagadnienia;
wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej.

Pod względem tematycznym książka jest podzielona na 5 części, które obejmują zagadnienia:

prawno-podatkowe, gdzie omówiono szczegółowo, jak należy wdrożyć pracę zdalną oraz jakie obowiązki z zakresu czasu pracy, wynagrodzeń czy dokumentacji pracowniczej ciążą na pracodawcy, który chciałby zastosować tę formę pracy w swojej firmie;
dotyczące BHP, gdzie przedstawiono obowiązki, które pracodawca musi wykonać przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej, jak również ciążące na nim w trakcie jej wykonywania przez pracowników;
z zakresu ochrony danych osobowych, gdzie zostały przeanalizowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych osobowych w przypadku pracy wykonywanej z różnych miejsc, a nie tylko z domu pracownika;
dotyczące wymagań IT związanych z pracą zdalną, gdzie znajdują się wskazówki co do właściwych zabezpieczeń i procedur, jakie powinny być stosowane w trakcie pracy zdalnej,
z zakresu HR – gdzie zostały przedstawione zagadnienia związane z komunikacją i zarządzaniem pracownikami, realizującymi swoje zadania i obowiązki w formule zdalnej.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań dotyczących pracy zdalnej, m.in.:

Czy praca zdalna dotyczy tylko pracowników czy również osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
Czy zdalnie mogą pracować osoby, których stosunek pracy wynika z powołania lub mianowania?
Jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w organizacji?
Czy wdrożenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianą regulaminu pracy lub wynagradzania?
Ile nowych dokumentów należy opracować, aby być przygotowanym do wdrożenia pracy zdalnej?
Czy wdrożenie pracy zdalnej może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych?
Czy praca zdalna może być wykonywana z zagranicy?
Czy pracownik może wskazać kilka miejsc, z których będzie wykonywał pracę zdalną?
Czy przepisy o pracy zdalnej będą umożliwiały korzystanie z tzw. „workation”?
Kto ostatecznie decyduje o miejscu wykonywania pracy zdalnej?
Gdzie należy przechowywać oświadczenia pracowników związane z pracą zdalną?
Czy należy zawrzeć aneksy do umów, aby wdrożyć pracę zdalną?
Czy praca zdalna okazjonalna musi wynikać z dokumentów wewnętrznych?
Czy z pracy zdalnej okazjonalnej może skorzystać pracownik, który pracuje już częściowo zdalnie?
Czy praca zdalna okazjonalna będzie ujmowana w świadectwach pracy?
Czy w trakcie pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca będzie mógł wezwać pracownika do biura?
Kiedy pracodawca będzie miał uprawnienie do wydania polecenia pracy zdalnej?
Jakie grupy pracowników będą uprzywilejowane w zakresie wnioskowania o pracę zdalną?
Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł cofnąć pracę zdalną?
Jak będą wyglądały negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczące porozumienia w sprawie pracy zdalnej?
Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu pracy zdalnej?
Jakie dodatkowe elementy warto zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej?
Jakie będą zasady czasu pracy przy pracy zdalnej?
Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z innych przerw niż osoby pracujące stacjonarnie?
Czy praca zdalna powinna być ujmowana w harmonogramach i ewidencji czasu pracy?
Jak skalkulować ryczałt za pracę zdalną?
Czy miesięczny ryczałt za prąd i Internet musi być pomniejszany o absencje?
Jak praca zdalna wpływa na podwyższone koszty uzyskania przychodu?
Jakie ryzyka mogą się wiązać z ustaleniem dużych ryczałtów za prąd i Internet?
Jakie świadczenia wypłacane pracownikom zdalnym nie będą opodatkowane?
Jakie obowiązki z zakresu BHP trzeba spełnić, aby właściwie zorganizować pracę zdalną?
Kto odpowiada za organizację stanowiska pracy zdalnej?
Czy oceniając ryzyko zawodowe przy pracy zdalnej, specjalista ds. BHP powinien wizytować stanowiska pracy?
Jak praca zdalna wpłynie na zmianę obowiązków pracodawców dotyczących szkoleń BHP – wstępnych i okresowych?
Jak będą oceniane wypadki przy pracy zdalnej?
Jakie obowiązki należy spełnić, aby praca zdalna była właściwie wdrożona z punktu widzenia RODO?
Czy wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, który korzysta z własnego sprzętu, np. laptopa, wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy?
Jakie dodatkowe dokumenty należy stworzyć, aby spełnić wymagania RODO, wdrażając pracę zdalną?
Czy wdrożenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianą klauzul informacyjnych dla pracowników?
Czym się różni kontrola pracy zdalnej od monitoringu pracy zdalnej?
Jakie zabezpieczenia informatyczne powinny być stosowane przy pracy zdalnej?
Jakie powinny być zasady wynoszenia z organizacji dokumentów papierowych?
Jak zabezpieczyć dokumenty i dane w trakcie pracy zdalnej?
Czy laptopy muszą mieć szyfrowane dyski?
Jakie korzyści i utrudnienia wynikają z pracy zdalnej zarówno dla pracodawców, jak i pracowników?
Na jakie obszary związane z komunikacją i zarządzaniem pracownikami podczas pracy zdalnej powinny zwracać szczególną uwagę pracodawcy i przełożeni?
W jaki sposób prowadzić efektywne spotkania zdalne?
Jak organizować pracę zdalną i zadbać o swój dobrostan?

Dodatkowo książka zawiera wzory dokumentów, niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej. Są to:

regulamin pracy zdalnej,
procedura ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej,
informacja BHP dotycząca zasad wykonywania pracy zdalnej,
oświadczenia i wnioski związane z wykonywaniem pracy zdalnej,
przykładowa ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Tak szerokie ujęcie tematu pracy zdalnej w niniejszej książce oznacza, że jest ona skierowana nie tylko do osób pracujących w działach HR czy kadrowo-płacowych, ale również do specjalistów ds. BHP czy Inspektorów Ochrony Danych.

Informacje dodatkowe

Waga 510 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Opis

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację. Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.: wzór regulaminu pracy zdalnej, wzór procedury ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej, wzór informacji BHP dotyczącej wykonywania pracy zdalnej. Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

322

ISBN

978-83-8235-594-9

Rok publikacji

2023-04-17

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.