Promocja!

Podstawy finansów i prawa finansowego

61,62 

Anna Jurkowska-Zeidler Dorota Maśniak Andrzej Drwiłło Tomasz Sowiński

SKU: 72334 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

3

Rok publikacji

2018

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

miękka

Liczba stron

780

Opis

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Akademię Morską w Gdyni. Przeważają autorzy wywodzący się z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Są to pracownicy Katedry Prawa Finansowego, którą przez ponad 20 lat kierował prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło.    W trzecim wydaniu podręcznika znajdziesz uwzględnione przez autorów zmiany: dotyczące reformy administracji skarbowej, której głównym celem jest: ograniczenie skali oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie, obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych oraz rozwój profesjonalnej kadry; w prawie celnym i prawie podatkowym.    Z publikacji dowiesz się o: międzynarodowych organizacjach finansowo-gospodarczych, warunkach podejmowania i prowadzenia działalności na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, usług płatniczych, uprawnieniach organów uchwałodawczych, kontrolnych i wykonawczych w sprawach z zakresu finansów publicznych, przyczynach i założeniach konsolidacji przedmiotowo-podmiotowej w ramach administracji skarbowej, istocie, celach i głównych zadaniach Krajowej Administracji Skarbowej, strukturze organizacyjno-prawnej krajowej administracji skarbowej, uprawnieniach o charakterze kontrolnym oraz operacyjno-rozpoznawczym organów Krajowej Administracji Skarbowej, istocie, funkcjach i rodzajach systemów płatniczych, formach transferu środków pieniężnych, zezwoleniach dewizowych, instrumentach polityki pieniężnej, prawie celnym w unijnym i międzynarodowym systemie celnym, wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej, taryfach celnych, wartościach celnych towarów, procedurach celnych, powstaniu długu celnego, wieloletnim planie finansowym państwa, racjonalizacji wydatków publicznych, potrzebach pożyczkowych Skarbu Państwa, zasadach i trybie zaciągania pożyczek publicznych przez Skarb Państwa, długu publicznym i długu Skarbu Państwa, postępowaniach kontrolnych i czynnościach sprawdzających w prawie podatkowym, finansowaniu ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialności osób, które gospodarują środkami publicznymi lub wykonują określone czynności w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, karach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, formach niepodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dochodach samorządowych jednostek budżetowych, ogólnych zasadach zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatkach samorządu terytorialnego, nadzorze i kontroli finansów samorządu terytorialnego.    Publikacja szeroko omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe, polskie prawo bankowe, prawo celne, prawo budżetowe, fundusze publiczne, prawo podatkowe, prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, dyscyplinę finansów publicznych, prawo finansowe samorządu terytorialnego.    Adresaci: Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Stan prawny

1 stycznia 2018 r.

ISBN

978-83-8124-426-8

Dostępność

Końcówka nakładu

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.