Promocja!

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i wzorami do pobrania

159,20 

Aleksandra Klich, Andrzej Zieliński †, Marcin Białecki

Opis

Zbiór 273 wzorów pism procesowych obejmujących całość zagadnień materialnoprawnych i procesowych, będących przedmiotem postępowania procesowego i nieprocesowego oraz postępowanie mediacyjne wraz z edytowalnymi wzorami dokumentów do pobrania.
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami to publikacja, która zawiera 273 wzory pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).
Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.
Publikacja pomoże Czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pytania związane z tworzeniem pism procesowych, które, poza spełnieniem ustawowych wymagań formalnych, powinny być ujęte w sposób syntetyczny i napisane zrozumiałym językiem prawnym lub prawniczym.
Kolejne, 6. wydanie uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procedury, które zostaną wprowadzone m.in.:

ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która wprowadziła zmiany związane z wprowadzeniem nowych form komunikowania się organów władzy z obywatelem, tzn. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej; zmiany wejdą w życie 1.10.2022 r.;
ustawą z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), która wprowadziła zmiany dotyczące zaspokojenia roszczeń nabywcy i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 1025 KPC; zmiany wejdą w życie 1.7.2022 r.;
ustawą z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), która zmieniła zakres odwołań wewnętrznych w art. 833 § 7 KPC; zmiany wejdą w życie 1.1.2022 r.

Prezentowana publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu (m.in. wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych),
pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego (m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych),
pozwy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń),
pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego (m.in. pozew o unieważnienie umowy z powodu wyzysku),
pozwy z zakresu prawa spadkowego (m.in. powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
pozwy z zakresu prawa rodzinnego (m.in. powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny),
wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji (m.in. odpowiedź na pozew wraz z zarzutem niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu),
zaskarżanie orzeczeń sądowych (m.in. apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego),
wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (m.in. wniosek o stwierdzenie zgonu),
wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (m.in. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości),
wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu),
wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (m.in. wniosek dłużnika o zwrot depozytu),
wnioski w innych sprawach (m.in. wniosek o umorzenie weksla),
wnioski i pisma w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (m.in. oświadczenie strony co do treści zaginionych akt),
powództwo w postępowaniu przeciwegzekucyjnym (m.in. wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości),
wzory z zakresu postępowania mediacyjnego (m.in. ugoda zawarta przed mediatorem w ramach zabezpieczenia wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów).

Opracowanie przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom.
Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.

Informacje dodatkowe

Waga 980 g
Wymiary 145 × 205 mm
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
ISBN

978-83-8291-076-6

Liczba stron

1078

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.