Promocja!

Pisma, pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu postępowania egzekucyjnego, klauzulowego i zabezpieczającego z objaśnieniami i wzorami do pobrania / (Dostępny)

159,20 

Anna Zielińska, Artur Żurowicz, Elwira Marszałkowska-Krześ, Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, Emil Smolarz, Grzegorz Julke, Grzegorz Kamieński, Izabella Gil, prof. UWr , Joanna Studzińska, prof. ALK, Kamila Dybiec-Wal, Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz, Krzysztof Robert Wisłocki, Leszek Wietchy, Monika Janus, Monika Klecha, Patrycjusz Stuła, Piotr Gil, Piotr Leśniewski, Remigiusz Wasiak, Łukasz Sowa

Brak w magazynie

Opis

Zestawienie 239 wzorów pism, pism procesowych oraz orzeczeń z objaśnieniami i orzecznictwem z zakresu postępowania egzekucyjnego, klauzulowego i zabezpieczającego.
Publikacja została przygotowana na podstawie aktualnego stanu prawnego w tym przede wszystkim przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).
Publikacji została podzielona na cztery części.
Część I dotyczy postępowania zabezpieczającego i zwiera przykładowe:

wnioski o udzielenie zabezpieczenia,
orzeczenia w sprawach o udzielenie zabezpieczenia,
środki zaskarżenia w sprawach o udzielenie zabezpieczenia,
wzory związane z zabezpieczeniem zarówno roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Część II to wzory z zakresu postępowania klauzulowego, w tym m.in.:

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie sądowej,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkowi dłużnika,
zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Część III zawiera wzory wykorzystywane w postępowaniu dotyczącym ustalenia składników majątku dłużnika, w tym dotyczące:

ustalenia majątku dłużnika,
zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika,
wyjawienia majątku.

Ostatnia, IV część, została poświęcona postępowaniu egzekucyjnemu i obejmuje wzory z zakresu:

wszczęcia egzekucji,
zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego,
ograniczenia egzekucji,
egzekucji z ruchomości,
egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
egzekucji z rachunków bankowych,
egzekucji z innych wierzytelności,
egzekucji z innych praw majątkowych,
egzekucji z nieruchomości,
egzekucji ze statków morskich,
podziału sumy uzyskanej z egzekucji,
egzekucji świadczeń niepieniężnych,
egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,
egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej,
egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
kosztów postępowania egzekucyjnego,
skarg na czynności komornika,
zbiegu egzekucji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym,
powództwa przeciwegzekucyjnego,
europejskiego nakazu zapłaty.

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające przy tworzeniu i stosowaniu konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie do stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.
W publikacji przedstawiono również dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych pism w praktyce obrotu.
W publikacji uwzględniono najnowszą literaturę oraz zmiany nowelizacyjne dotyczące m.in.:

doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz liczne zmiany do postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, a także ustaw komorniczych – ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2650);
usprawnienia działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych – ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2952);
transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11.12.2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 11, s. 3) – ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2990);
ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności umożliwiającej regularne i legalne pozyskiwanie dochodów – ustawa z 26.2.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy Nr 2628).

Książka adresowana jest przede wszystkim do komorników sądowych, a także: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego procesowego, zwłaszcza postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Informacje dodatkowe

Waga 1020 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Opis

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację. Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu, w tym m.in.: wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia nowacyjnego, postanowienie o umorzeniu, obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości. Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8128-964-1

Liczba stron

1146

Rok publikacji

2023-04-28

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.