Promocja!

Państwo i Prawo – Nr 7/2023 [929]

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Andrzej Wróbel

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet ŁódzkiPrezydent RP jako organ administrujący a pojęcie jego prerogatyw., str. 3Prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuProf. dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuProf. dr hab. Andrzej Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuNaczelny Sąd Administracyjny jako sąd dyscyplinarny w sprawach sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych., str. 23Prof. dr hab. Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński w KrakowieZakres kognicji sądu własności intelektualnej w sprawach o ochronę dóbr osobistych. , str. 45Dr Łukasz Maryniak, Uniwersytet Śląski w KatowicachPrzejaw folkloru jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej., str. 61Dr hab. Marta Romańczuk-Grącka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWola jako element karnoprawnej oceny czynu w świetle ustaleń neuronauk., str. 77Dr Karolina Panfil, Uniwersytet WarszawskiKompensacja wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania (uwagi na tle art. 566 i art. 574 k.c.)., str. 98Dr Radosław Zych, Uniwersytet SzczecińskiZagadnienie badań nad prawem wyborczym w poglądach polskiej doktryny w ujęciu historycznym. , str. 117POLEMIKIProf. dr hab. Andrzej Szlęzak, Uniwersytet SWPS w WarszawieCzy umowy gwarancyjne są potrzebne? (zastrzeżenie kary umownej a umowa gwarancyjna – polemicznie). , str. 131RECENZJEVirgilio Afonso Da Silva, Direito Constitucional Brasileiro (rec. Krystian Complak). , str. 142Emil. W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (rec. Irena Rzeplińska)., str. 147SPRAWOZDANIAPrzestępstwo zabójstwa w polskim i ukraińskim prawie karnym (Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin–Kijów–Lwów, 25.03.2022 r.) (Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala)., str. 150GLOSYDr hab. Tadeusz Kiełkowski, Uniwersytet Jagielloński w KrakowieLegitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. Glosa do uchwały NSA z 30.06.2022 r., I OPS 1/22. , str. 154Dr Aneta Szymczak, Uniwersytet ŁódzkiTreść nabytego in abstracto prawa do emerytury. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 28.11.2019 r., III UZP 5/19., str.163Mgr Bartosz Jakimiec, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad OdrąProblem skuteczności sądowej kontroli uchwał KRS w przedmiocie powołania na stanowisko sędziego SN. Glosa do wyroku SN z 2.06.2020 r., I NO 192/19. , str. 171

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W LIPCOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.   Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki Prezydent RP jako organ administrujący a pojęcie jego prerogatyw   Artykuł ten dotyczy prerogatywy Prezydenta oraz jego pozycji jako organu administrującego. Poruszono w nim kluczowe i aktualne z perspektywy debaty publicznej zagadnienia, które zarazem budzą w doktrynie najwięcej kontrowersji. Artykuł dialoguje z opublikowanym wcześniej na łamach „Państwa i Prawa” opracowaniem dot. prawnoadministracyjnego statusu Prezydenta.   Prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd dyscyplinarny w sprawach sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych   Celem opracowania jest zastanowienie się nad prawną dopuszczalnością powierzenia do rozpoznania NSA spraw dyscyplinarnych sędziów orzekających w sądach wszystkich gałęzi. Zarówno z punktu widzenia standardów prawnomiędzynarodowych, jak i konstytucyjnych nie istnieją przeszkody do wyboru takiego rozwiązania. Jego realizacja powinna zostać jednak poprzedzona głębszą refleksją na temat kształtu regulacji proceduralnej oraz strukturalnej w obrębie NSA, która byłaby zdolna do sprawnego rozpoznawania spraw dyscyplinarnych przy jednoczesnym równie sprawnym wykonywaniu przez NSA kontroli instancyjnej orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Uchwalona 13 stycznia 2023 r. ustawa na mocy której NSA powierzono rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów SN, sądów powszechnych i wojskowych nie spełnia tego wymogu.   Prof. dr hab. Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie     Zakres kognicji sądu własności intelektualnej w sprawach o ochronę dóbr osobistych   Artykuł dotyczy problematyki zmiany kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Autorka skoncentrowała uwagę na ochronie dóbr osobistych w kontekście definicji sprawy z zakresu własności intelektualnej. Analizuje ratio legis postępowania odrębnego oraz rozpoznania przez szczególny sąd sprawy, której przedmiotem jest ochrona dóbr osobistych naukowca. Autorka określa granice właściwości sądu własności intelektualnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Omawia także sposób wiążącego ustalenia właściwości sądu własności intelektualnej.   PONADTO W NUMERZE   Dr Łukasz Maryniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach Przejaw folkloru jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej   Dr hab. Marta Romańczuk-Grącka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wola jako element karnoprawnej oceny czynu w świetle ustaleń neuronauk   Dr Karolina Panfil, Uniwersytet Warszawski Kompensacja wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania (uwagi na tle art. 566 i art. 574 k.c.)   Dr Radosław Zych, Uniwersytet Szczeciński Zagadnienie badań nad prawem wyborczym w poglądach polskiej doktryny w ujęciu historycznym   Prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, Uniwersytet SWPS w Warszawie Czy umowy gwarancyjne są potrzebne? (zastrzeżenie kary umownej a umowa gwarancyjna – polemicznie)   Dr hab. Tadeusz Kiełkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Legitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. Glosa do uchwały NSA z 30.06.2022 r., I OPS 1/22   Dr Aneta Szymczak, Uniwersytet Łódzki Treść nabytego in abstracto prawa do emerytury. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 28.11.2019 r., III UZP 5/19 Mgr Bartosz Jakimiec, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Problem skuteczności sądowej kontroli uchwał KRS w przedmiocie powołania na stanowisko sędziego SN.  Glosa do wyroku SN z 2.06.2020 r., I NO 192/19

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

PIP-6500:202307

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights