Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 7-8/2023

Original price was: 196,00 zł.Current price is: 147,00 zł.

Na stanie

SKU: 436606 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

53. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 76/22; art. 59815 § 2 k.p.c., str. 3Grzegorz Kamieński – Przesłanki zagrożenia osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty okreś lonej sumy pieniężnej na podstawie art. 59815 § 2 k.p.c. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 76/22 , str. 854. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2019 r., I NSK 4/18; art. 3841 k.c., str. 18Tomasz Kotarski – Klauzula modyfi kacyjna jako podstawa zmiany albo wprowadzenia nowego wzorca. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 15 lutego 2019 r., I NSK 4/18 , str. 3355. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19; art. 361 § 2 k.c. , str. 44Maciej Kaliński – Obciążenie pasywami jako szkoda podlegająca naprawieniu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19 , str. 4756. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2022 r., II CSKP 585/22; art. 355, 471 k.c. , str. 53Andrzej Urbański – Poziom staranności zawodowej pełnomocnika profesjonalnego w przypadku zarzutu nienależytego wykonanie umowy o zastępstwo procesowe w sprawie cywilnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2022 r., II CSKP 585/22 , str. 62Krzysztof Knoppek – Problem rozbieżności stanowisk pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym a jego klientem. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2022 r., II CSKP 585/22 , str. 7157. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 lipca 2021 r., III KK 109/21; art. 200 § 1 k.k., str.77Jacek Potulski – Świadomość sprawcy co do wieku osoby małoletniej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 lipca 2021 r., III KK 109/21 , str. 9658. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 lutego 2022 r., III KK 289/21; art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.), art. 218 § 1a w zw. z art. 12 § 1 k.k., str.102Agata Ziółkowska – Nieodprowadzenie przez płatnika (tj. pracodawcę) składek na ubezpieczenie społeczne a byt przestępstwa z przepisu art. 218 § 1a k.k. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 lutego 2022 r., III KK 289/21 , str. 11059. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 listopada 2021 r., I PSKP 26/21; art. 100 § 2 pkt 4 i 6 k.p. , str. 120Kinga Moras-Olaś – Zasadność przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających z art. 100 § 2 pkt 4 i 6 k.p. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 listopada 2021 r., I PSKP 26/21 , str. 13160. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2021 r., I PSKP 20/21; art. 55 § 11, art. 943 § 4 k.p., art. 363 § 2 k.c., art. 316 § 1 k.p.c.. , str. 138Magdalena Paluszkiewicz – Charakter prawny i wysokość odszkodowania należnego z tytułu mobbingu. Dopuszczalność kumulatywnego dochodzenia odszkodowań ryczałtowych przysługujących pracownikowi na podstawie art. 55 § 11 i art. 943 § 4 k.p. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2021 r., I PSKP 20/21 , str. 16161. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21; art. 111, 112, 42, art. 45 § 1, art. 471 k.p., art. 107 ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2021 r. poz. 66 ze zm.) , str. 170Jakub Gołaś – Prawna kwalifi kacja odwołania prokuratora z delegacji na czas nieokreś lony bez zachowania okresu uprzedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21 , str. 17862. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2022 r., II FPS 1/22; art. 18c, 18ca, 138e § 1 i 3, art. 165 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) , str. 188Rafał Dowgier – Zakres pełnomocnictwa szczególnego w sprawach podatkowych. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2022 r., II FPS 1/22. , str. 20463. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2022 r., II GSK 1673/18; art. 24, 25, 252, 253 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.); art. 155 k.p.a., str. 213Hanna Knysiak-Sudyka – Dopuszczalność zmiany decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek w trybie art. 155 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2022 r., II GSK 1673/18 . , str. 223Helena Żakowska-Henzler – Dopuszczalność ograniczenia patentu na podstawie art. 155 k.p.a. – uwagi nie tylko historyczne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2022 r., II GSK 1673/18 ., str. 23064. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2022 r., III OSK 5482/21; art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) , str. 239Agnieszka Piskorz-Ryń – Umowa koalicyjna jako informacja publicznabędąca w posiadaniu partii politycznej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2022 r., III OSK 5482/21 , str. 252

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005 :202307/08

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights