Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 6/2024

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 561930 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 maja 2021 r., V CSKP 90/21; art. 1093 k.c., art. 205 k.s.h., str. 3Piotr Bielski – Skuteczność dokonania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez działających łącznie członka zarządu i prokurenta, czynności prawnej wykraczającej poza zakres ustawowego umocowania prokurenta. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 maja 2021 r., V CSKP 90/21, str. 744. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r., V ACa 165/21; art. 366 § 1, art. 876 § 1, art. 881 k.c., str. 18Mirosław Bączyk – Obrona poręczycieli wobec banku – gwaranta po wykonaniu obowiązku gwarancyjnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r., V ACa 165/21, str. 3645. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2022 r., II CSKP 380/22; art. 417, 471 k.c., str. 44Paulina Wolszczak – Podstawa prawna odpowiedzialności i ustalenie rozmiaru szkody w sprawach dotyczących wypłaty dotacji oświatowej w zaniżonej wysokości. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilnaz dnia 15 czerwca 2022 r., II CSKP 380/22, str. 5146. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 października 2023 r., II KS 35/23; art. 79, art. 437 § 2, art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., str. 59Tymon Markiewicz – Postępowanie odwoławcze w przypadku stwierdzenia w jego toku okoliczności mogących rzutować na stan obrony obligatoryjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 października 2023 r., II KS 35/23, str. 6347. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2022 r., III UZP 5/22; art. 43 ust. 2, art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), str. 71Ariel Przybyłowicz – Okres zatrudnienia na kolei a ustalanie ogólnego okresu składkowego i nieskładkowego (art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższegoz dnia 23 listopada 2022 r., III UZP 5/22, str. 8748. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lipca 2022 r., II PSKP 104/21; art. 62 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691 ze zm.), str. 94Mariusz Wieczorek – Wykładnia pojęcia „potrzeba urzędu” jako przesłanki przeniesienia urzędnika na inne stanowisko. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lipca 2022 r., II PSKP 104/21, str. 10549. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2023 r., III FSK 1620/21; art. 18, art. 22 § 2, art. 33 § 1 pkt 9 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm.), art. 19, art. 156 § 1 k.p.a. , str. 111Piotr Przybysz – Przestrzeganie właś ciwości rzeczowej i miejscowej przez organy egzekucyjne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2023 r., III FSK 1620/21 , str. 12250. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2023 r., III OSK 1846/23; art. 8 ust. 1–3, art. 65a ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 536 ze zm.), art. 3 § 2 pkt 8, art. 58 § 1 pkt 1 i 6 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) , str. 131Jakub Jagiełło – Urlop wychowawczy żołnierza regulowany prawem prywatnym. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2023 r., III OSK 1846/23 , str. 13751. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2023 r., III OSK 5002/21; art. 28, art. 73 § 1 k.p.a., art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 4 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r.poz. 902 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 61 ust. 1 Konstytucji RP , str. 144Małgorzata Jaśkowska – Pojęcie informacji publicznej. Dostęp do akt sprawy administracyjnej a dostęp do informacji publicznej zawartej w takich aktach. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2023 r., III OSK 5002/21 , str. 153

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202406

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights