Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 6/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 431932 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

45. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 2018 r., V CSK 428/17; art. 5, art. 991 k.c., str. 3Tomasz Justyński – Nadużycie prawa do żądania zachowku. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 2018 r., V CSK 428/17 , str. 846. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 stycznia 2021 r., I CSK 618/20; art. 3986 § 3, art. 5191 § 1 k.p.c. , str. 15Tomasz Czech – Skarga kasacyjna w sprawie o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilnaz dnia 28 stycznia 2021 r., I CSK 618/20 , str. 1647. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2020 r., III CZP 71/19; art. 7 ust. 1 dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) , str. 23Maciej Kaliński – Ustalenie odszkodowania za grunt warszawski. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2020 r., III CZP 71/19, str. 3348. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 stycznia 2022 r., IV KZ 56/21; art. 118 k.p.k. , str. 39Marcin Raźny – Granice interpretacji treści pisma procesowego na korzyść podmiotu nieprofesjonalnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 stycznia 2022 r., IV KZ 56/21 , str. 4249. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 3/21; art. 106a ust. 8 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.); art. 115 § 9 k.p.k. , str. 49Jacek Izydorczyk – Środki na rachunku bankowym jako dowód rzeczowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 3/21 , str. 5950. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 2021 r., III USKP 65/21; art. 2a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), art. 22 § 1 k.p. , str. 67Sebastian Koczur – Umowa o pracę wspólnika – członka zarządu spółki kapitałowej jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym. Glosa do wyroku Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2023 149 Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 2021 r., III USKP 65/21 , str. 7651. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 czerwca 2021 r., I USKP 40/21; art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/09 z 16.09.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/04 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284, s. 1 ze zm.) , str. 84Izabela Florczak – Okreś lenie z mocą wsteczną mającego zastosowanie ustawodawstwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 czerwca 2021 r., I USKP 40/21, str. 8952. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22; art. 28 k.p.a., art. 128 ust. 1 ustawy z 21.08.1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899ze zm.); art. 509 k.c. , str. 96Marta Romańska – Legitymacja cedenta do dochodzenia ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22 , str. 119Marek Szubiakowski – Możliwość zbycia roszczenia publicznoprawnego w drodze czynności cywilnoprawnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22, str. 132Piotr Przybysz – Przelew wierzytelności jako źródło interesu prawnego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22 , str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W CZERWCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:   Nadużycie prawa do żądania zachowku. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 2018 r., V CSK 428/17 dr hab. Tomasz Justyński, LL.M., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji   Tematyka zachowku – jako jednej z instytucji prawa spadkowego – jest zawsze aktualna i budzi zainteresowanie. Glosator zauważa, że jak każde wykonywanie prawa podmiotowego również domaganie się zapłaty zachowku podlega ocenie przez pryzmat nadużycia prawa, więc wykazuje, że zmiana stanowiska Sądu Najwyższego, z dotychczasowej akceptacji dla dopuszczalności oceny żądania zapłaty zachowku z perspektywy art. 5 Kodeksu cywilnego na stanowisko wykluczające taką ocenę, nie jest właściwa. Wskazuje, że trudno nie dostrzec między innymi tego, iż pogląd Sądu Najwyższego prezentowany w glosowanym wyroku nadmiernie umacnia pozycję uprawionego do zachowku, co nie odpowiada już dzisiejszym (zmienionym zasadniczo po 1990 r.) relacjom społecznym i gospodarczym w Polsce.   Ustalenie odszkodowania za grunt warszawski. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2020 r., III CZP 71/19 prof. dr hab. Maciej Kaliński – kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski   Rozważania glosatora koncentrują się na ocenie zasadności ustalania odszkodowania za wadliwe decyzje wydawane w odniesieniu do tzw. gruntów warszawskich z uwzględnieniem hipotetycznej legalnej decyzji, która byłaby wydana w dacie wydania decyzji wadliwej. Autor odrzuca taką możliwość, ponieważ konstrukcja hipotetycznego stanu majątku poszkodowanego musi uwzględniać realia obrotu, a te przemawiają przeciw przyjęciu, że doszłoby wówczas do wydania decyzji zgodnej z prawem. Ponadto w ramach ustalania stanu hipotetycznego przy ustalaniu odpowiedzialności za wadliwą decyzję nie można stosować modelu właściwego dla odpowiedzialności za niewydanie legalnej decyzji.   Środki na rachunku bankowym jako dowód rzeczowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 3/21 dr hab. Jacek Izydorczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji; adwokat ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7275-8150   W glosie omówiono bardzo ważne i aktualne zagadnienie traktowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym jako dowodu rzeczowego. Autor zauważa, że widoczna jest wyraźna tendencja do zwiększania represyjności prawa w Polsce między innymi w tym zakresie oraz przedstawia wniosek końcowy, iż dokonuje się niebezpieczna i szeroko zakrojona zmiana prawa „w tym duchu”. W konsekwencji następuje to kosztem gwarancji samego prawa demokratycznego państwa.   W NUMERZE PONADTO: – Skarga kasacyjna w sprawie o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 stycznia 2021 r., I CSK 618/20, Tomasz Czech – Granice interpretacji treści pisma procesowego na korzyść podmiotu nieprofesjonalnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 stycznia 2022 r., IV KZ 56/21, Marcin Raźny – Umowa o pracę wspólnika – członka zarządu spółki kapitałowej jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 2021 r., III USKP 65/21, Sebastian Koczur – Określenie z mocą wsteczną mającego zastosowanie ustawodawstwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 czerwca 2021 r., I USKP 40/21, Izabela Florczak – Legitymacja cedenta do dochodzenia ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22, Marta Romańska – Możliwość zbycia roszczenia publicznoprawnego w drodze czynności cywilnoprawnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22, Marek Szubiakowski – Przelew wierzytelności jako źródło interesu prawnego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r., I OPS 1/22, Piotr Przybysz

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202306

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights