Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 5/2024

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 550416 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

34. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2023 r., II CSKP 793/22; art. 34 k.c., art. 67 § 2 k.p.c., art. 31a ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), str. 3Marcin Dziurda – Szczególna zdolność sądowa organów państwowych w sprawach o publikację sprostowania prasowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2023 r., II CSKP 793/22 , str. 1235. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 914/22; art. 221 k.c., str. 23Tomasz Kotarski – Przesłanki uznania osoby fi zycznej prowadzącej działalność gospodarczą za konsumenta – problematyka umów o podwójnym charakterze. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 914/22, str. 2736. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2019 r., II AKa 84/19; art. 5 § 2 k.p.k., art. 12 § 1, art. 13 § 1 k.k., art. 53 ust. 2, art. 63 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) , str. 36Bartłomiej Gadecki – Uprawa konopi a wytworzenie środka odurzającego albo usiłowanie wytworzenia środka odurzającego. Glosa do wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2019 r., II AKa 84/19, str. 4937. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 16 marca 2023 r., II Zo 13/23; art. 165 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334), art. 61 § 3 i 4 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1093 ze zm.) , str. 58Jarosław Jankowiak – Upływ kadencji, na którą został wybrany dany sędzia niezawodowy współrozpoznający sprawy sądowe w modelu echevinage, a utrzymanie przez niego mandatu do dalszego orzekania w danej sprawiesądowej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 16 marca 2023 r., II Zo 13/23 , str. 6038. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 grudnia 2022 r., III UZP 4/22; art. 13 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189) , str. 70Adrianna Szczechowicz-Raś – Jednorazowe odszkodowaniedla członków rodziny ubezpieczonego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – zba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 grudnia 2022 r., III UZP 4/22 , str. 8139. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 2022 r., I USKP 122/21; art. 33 ust. 2, ust. 2a ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2023 r. poz. 208) , str. 88Ernest Nasternak – Zbieg prawa do renty rodzinnej przysługującej z powszechnego systemu emerytalnego oraz z rolniczego systemu ubezpieczeniaspołecznego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 2022 r., I USKP 122/21 , str. 9240. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2020 r., II OSK 1059/18; art. 2 ust. 2 i 3, art. 104 ust. 1, art. 107 pkt 3 ustawy z 28.08.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741 ze zm.);art. 7 ustawy z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792); art. 1 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.); art. 8 i 14 Konwencji z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) , str. 99Krzysztof Piotr Sokołowski – Odmowa wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2020 r., II OSK 1059/18 , str. 11041. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2023 r., III FSK 250/23; art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 1a ust. 2a pkt 1, art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 1a ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) , str. 123Adam Bojarski – Opodatkowanie mieszkań podatkiem od nieruchomości w przypadku najmu krótkoterminowego i długoterminowego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2023 r., III FSK 250/23 , str. 13442. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2023 r., II SA/Op 552/21; art. 134 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) , str. 140Jan Chmielewski – Sposób rozumienia pojęcia „naruszenie prawa” stanowiącego podstawę do uchylenia przez wojewódzki sąd administracyjny decyzji lub postanowienia w całości albo w części. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2023 r., II SA/Op 552/21 , str. 149

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202405

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights