Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 4/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 420640 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

29. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2019 r.,  I CSK 477/18; art. 639, art. 6494 § 3, art. 656 § 1 k.c. , str.  3Marek Generowicz – Podstawa prawna obowiązku zapłaty przez inwestora wynagrodzenia mimo niewykonania umówionych robót budowlanych w przypadku gotowości wykonawcy do ich wykonania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2019 r., I CSK 477/18, str. 13 30. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r.,  V ACa 244/20; art. 144, 145 ustawy z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.), art. 363 k.c., str. . 24Sandra Hadrowicz – Zwrot przewidywanych kosztów rozbiórki budynku uszkodzonego wskutek ruchu zakładu górniczego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r., V ACa 244/20, str. 40 31. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 9/22; art. 15 zzr ust. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), str. 51Konrad Lipiński – Retroaktywna modyfikacja terminów przedawnienia w związku z epidemią COVID-19. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 9/22, str. 64 32. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 kwietnia 2022 r., I PSKP 64/21; art. 350 § 1 k.c., art. 170 ust. 4 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.), str. 80Jarosław Jankowiak – Wygaśnięcie publicznoprawnego stosunku służby,  w ramach jego „przekształcenia się” w indywidualny stosunek pracy a prawo do odprawy pieniężnej z tego tytułu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 kwietnia 2022 r., I PSKP 64/21, str. 90 33. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 stycznia 2022 r., I PSKP 39/21; art. 60, art. 65 § 1 k.c., art. 30 § 1 pkt 1–3 k.p., str. 98Katarzyna Rybarczyk – Wyrażenie przez pracodawcę zgody na cofnięcie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 stycznia 2022 r., I PSKP 39/21, str. 107 34. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2022 r.,  II OZ 440/22; art. 31 § 1 pkt 2, art. 61 § 3, art. 61a § 1 k.p.a.; art. 50 § 1,  art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), str. 114Jan Zimmermann – Zakres określenia „postępowanie” w Kodeksie postępowania administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2022 r., II OZ 440/22, str. 120 35. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2022 r.,  II GSK 9/22; art. 189f § 1 k.p.a., art. 6c ust. 1, art. 35a pkt 9 lit. a, art. 35c ust. 5 pkt 1 ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), str. 125Paweł Cholewski – Waga naruszenia prawa w znaczeniu przepisu art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2022 r., II GSK 9/22, str. 132 36. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r.,  III OSK 4774/21; art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 6.09.2002 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.); art. 89 § 1 i 2 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.); art. 61 Konstytucji RP, str. 140Małgorzata Jaśkowska – Sprawa ze skargi nadzwyczajnej wniesionej w związku z naruszeniem interesu prawnego osoby prywatnej a pojęcie sprawy publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r.,  III OSK 4774/21, str. 148

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202304

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights