Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 11/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 491035 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

85. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 76/22; art. 59815 § 2 k.p.c., str. 3Joanna Bodio – Korelacja prawa i obowiązku do kontaktów z dzieckiem. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 76/22, str. 486. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2022 r., III CZ 243/22; art. 3941 § 11, art. 618 § 2 k.p.c., str. 12Piotr Pruś – Dopuszczalność zażalenia do Sądu Najwyższego rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 618 § 2 k.p.c. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2022 r., III CZ 243/22 , str. 1687. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 maja 2022 r., II CSKP 32/22; art. 5, art. 172 § 1, 2, art. 231 § 1 k.c., str. 22Grzegorz Matusik – Służebność w stosunkach sąsiedzkich oraz dobra wiara jako stan zgodny z zasadami współżycia społecznego a zasiedzenie służebności gruntowej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 maja 2022 r., II CSKP 32/22, str. 2788. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 listopada 2022 r., IV KK 450/21; art. 607 k.p.k. , str. 38Barbara Nita-Światłowska – Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 listopada 2022 r., IV KK 450/21 , str. 4589. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZ 47/21; art. 103 k.k., art. 15 zzr1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) , str. 52Bartłomiej Gadecki – Przedawnienie wykonania środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZ 47/21 , str. 5590. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., III PSKP 4/21; art. 775 § 1, art. 128 § 1 k.p. , str. 61Sławomir Driczinski – Pojęcie podróży służbowej i zaliczanie jej poszczególnych okresów do czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., III PSKP 4/21, str. 6991. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 września 2021 r., II PSKP 44/21; art. 111, art. 943 k.p., art. 23, 24 k.c. , str. 76Justyna Czerniak-Swędzioł – Konfl ikt między pracodawcą i pracownikiem a naruszenie dóbr osobistych pracownika. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 września 2021 r., II PSKP 44/21, str. 9692. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2022 r., III AUa 1856/21; art. 42 ustawy z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, AgencjiWywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280), str.103Jakub Litowski – Przesłanki nabycia prawa do niezrealizowanego świadczenia przez małżonka lub dzieci niezamieszkujących ze zmarłym funkcjonariuszem. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2022 r., III AUa 1856/21 , str. 11193. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2022 r., III OSK 1510/22; art. 91 ust. 3, art. 92 ust. 1c ustawy z 21.07.2002 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547) , str. 122Konrad Łuczak – Legitymacja jednostki do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2022 r., III OSK 1510/22, str. 13394. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2022 r., III OSK 5010/21; art. 32, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), art. 5 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146), art. 4 ustawy z 21.06.2021 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.), str. 143Krzysztof Gruszecki – Korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej a uznanie tego korzystania za zwykłe korzystanie z wód. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2022 r., III OSK 5010/21, str. 14995. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 lutego 2023 r., II SA/Ke 38/23; art. 15 ust. 1 pkt 6, art. 19 ust. 1a ustawy z 21.05.1999 r. o bronii i amunicji (Dz.U. z 2020 r. poz. 955), art. 278 § 1 k.k. , str. 157Bolesław Kurzępa – Przesłanki odebrania legalnie posiadanej broni i amunicji. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 lutego 2023 r., II SA/Ke 38/23 , str. 162

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202311

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights