Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 10/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 475333 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

76. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2022 r., I CSK 1409/22; art. 248, 309 k.p.c., str. 3Katarzyna Bukalska – Podstawa prawna zobowiązania strony bądź osoby trzeciej do sporządzenia i przedstawienia informacji przed sądem. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2022 r., I CSK 1409/22, str.  777. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 listopada 2020 r., IV CSK 105/19; art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347), str.  16Małgorzata Balwicka-Szczyrba – Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości nabytej na podstawie ustawy z 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej RzeczypospolitejLudowej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2020 r., IV CSK 105/19, str.  2478. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 21 września 2022 r., I NSNc 75/21; art. 126a ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.), art. 23, 24 k.c., str.  31Adrian Dulczewski – Wymiar zadośćuczynienia za prowadzenie badania klinicznego wbrew przepisom ustawy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 21 września 2022 r., I NSNc 75/21, str.  4079. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 maja 2022 r., I KK 86/21; art. 433 § 2, art. 457 § 3, art. 523 § 1 k.p.k., art. 148 § 2 pkt 2 k.k., str. 46Marek Skwarcow – Obraza prawa procesowego w postaci nierozpoznania zarzuturażącej niewspółmierności (surowości) kary jako podstawa wniesienia kasacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13 maja 2022 r., I KK 86/21 , str.  5080. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2022 r., III PZP 2/21; art. 193 Konstytucji RP, art. 59 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393), str.  57Katarzyna Gębala – Incydentalna kontrola przez sąd konstytucyjności przepisu ustawy, który utracił moc obowiązującą. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2022 r., III PZP 2/21, str.  8481. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r., III UZP 10/21; art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), str.  92Piotr Dobrowolski – Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Konsekwencje opłacenia składki w terminie, lecz w zaniżonej wysokości. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r., III UZP 10/21, str.  10982. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2023 r., II OSK 1575/2; art. 37 § 1 pkt 2, art. 104 § 1 k.p.a., art. 3 § 2 pkt 8, art. 59 § 1 pkt 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, str.  115Barbara Adamiak – Byt prawny postępowania administracyjnego przesłanką dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2023 r., II OSK 1575/22, str.  12383. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2022 r., III OSK 4968/21; art. 64 w zw. z art. 7b ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799), art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, str.  130Wojciech Chróścielewski – Bezczynność Marszałka Sejmu w rozpoznaniu wniosku o pociągnięcie posła do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2022 r., III OSK 4968/21, str.  14484. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2022 r., II OSK 57/22; art. 58, 59, art. 64 § 2 k.p.a., art. 105 ust. 1 i 2, art. 202 ust. 1 i 2 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35) , str.  154Zbigniew R. Kmiecik – Przywrócenie terminu do usunięcia braków podania (art. 64 § 2 k.p.a.). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2022 r., II OSK 57/22, str.  154

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202310

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights