Promocja!

Obrona Ojczyzny. Komentarz

311,22 

Filip Seredyński Hubert Królikowski Artur Jagnieża Eugeniusz Krempeć

SKU: 393637 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

1

Rok publikacji

2023

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

1376

Opis

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczyzny;• rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;• organy właściwe w sprawach obrony państwa;• zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;• sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;• sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;• zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;• zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;• rodzaje służby wojskowej;• zasady powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania ze służby;• uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;• zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej;• zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy;• zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy;• zakres świadczeń odszkodowawczych pozostających w związku ze służbą wojskową;• zasady pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny;• inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;• sposób ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, właściwość organów w tym zakresie oraz zasady pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych;• właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;• zakres świadczeń na rzecz obrony;• zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.Autorzy – znani i cenieni prawnicy, a także specjaliści z zakresu wojskowości oraz administracji – w bardzo szerokim zakresie wykorzystują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz poglądy przedstawicieli nauki.Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków oraz teoretyków prawa związanych z Siłami Zbrojnymi RP, a także działających w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Będzie stanowił istotne źródło wiedzy inspirujące w praktyce rozstrzygania sporów jurydycznych. Zainteresuje również studentów prawa i politologii.

Stan prawny

styczeń 2023 r.

ISBN

978-83-8286-891-3

Dostępność

Dużo

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.