Promocja!

Monitor Prawa Handlowego Nr 3/2021

63,20 

Opis

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.
W numerze 3/2021 polecamy:

Aleksandra Kowalczyk „Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne”. Głównym założeniem artykułu jest porównanie oraz ocena znowelizowanych przepisów z zakresu przygotowanej likwidacji. Wprowadzona nowelizacja budzi wiele wątpliwości pojawiających się w praktyce. Autorka porusza kilka problematycznych kwestii związanych z instytucją przygotowanej likwidacji, m.in. legitymacji do złożenia wniosku o pre-pack, obowiązku obwieszczenia o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, obowiązku ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego, terminie na złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, obowiązku przeprowadzenia aukcji w sytuacji, gdy zostały złożone co najmniej dwa wnioski o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Opracowanie porusza również kwestie związane z wyrażeniem zgody na dokonanie czynności, które wymagają zgody sędziego-komisarza i rady wierzycieli na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Sebastian Michalak „Dopuszczalność wypłaty zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie roku obrotowego”. Prawo do udziału w zysku wydaje się najważniejszym uprawnieniem wspólnika związanym z udziałem w spółce z o.o. W niektórych sytuacjach konieczne dla wspólników okazuje się partycypowanie w zysku spółki w trakcie roku obrotowego, czyli przed odbyciem albo po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W publikacji autor przybliżył możliwości, jakimi dysponują wspólnicy spółki z o.o. w zakresie wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego. Szczególnie istotna wydaje się możliwość umownej modyfikacji kodeksowego sposobu podziału zysku poprzez wyłączenie tej kwestii z kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz przekazanie jej na rzecz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo organów spółki. Innym rozwiązaniem dla wspólników wydaje się zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. Oba narzędzia na gruncie obowiązujących przepisów nie pozwalają jednak wspólnikom na uczestniczenie w zysku spółki w okresie od końca poprzedniego roku obrotowego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok. W związku z powyższym zasadne jest zasygnalizowanie potrzeby zmiany przepisów regulujących problem zaliczki na poczet dywidendy, która umożliwiłaby dokonywanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy z tytułu zysku za poprzedni rok obrotowy.
Damian Dworek „Udziały/akcje w majątku wspólnym małżonków – stanowisko w świetle nowego orzecznictwa”. Artykuł stanowi rewizję poprzedniego stanowiska wyrażonego w glosie do postanowienia SN z 31.1.2013 r., II CSK 349/12. Omówione w nim zostały zagadnienia związane z wykonywaniem praw z udziałów (akcji), gdy wchodzą one do majątku wspólnego małżonków, ale tylko jeden z małżonków był stroną czynności ich objęcia. Artykuł dotyczy także zagadnień związanych z wpływem ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej na wykonywanie praw z udziałów (akcji) oraz z podziałem majątku wspólnego małżonków obejmującego udziały (akcje).
Maksymilian Weber-Sitarski „Polsko-niemiecka konferencja „Cyfryzacja a prawo ochrony konkurencji”.

W Monitorze Prawa Handlowego podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

prawem spółek,
prawem umów handlowych
prawem papierów wartościowych,
prawem własności przemysłowej,
prawem ochrony konkurencji,
prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.
„Monitor Prawa Handlowego” adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Informacje dodatkowe

Waga 140 g
Wymiary 205 × 287 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.