Promocja!

Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2021

63,20 

Opis

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.
W numerze 1/2021 „Monitora Prawa Handlowego” polecamy:

dr Marcin Chomiuk, dr Rafael Harnos „Uwagi prawnoporównawcze z perspektywy prawa niemieckiego do projektu prawa grup spółek”. Celem opracowania jest przedstawienie w ujęciu prawnoporównawczym z prawem niemieckim propozycji zmian do Kodeksu spółek handlowych, zmierzających do uregulowania na nowo prawa koncernowego. Ze względu na ograniczenia wydawnicze oraz dla zachowania przejrzystości tekstu skupiono się na wybranych elementach proponowanej regulacji, pozostawiając poza zakresem opracowania inne zmiany ujęte w ww. projekcie nowelizacji. Tekst bazuje na tzw. projekcie 2.0, opublikowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 9.12.2020 r., stanowiącym modyfikację pierwotnej propozycji, dokonaną po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Oba projekty stały się przedmiotem, w większości krytycznych, wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa spółek.
prof. UO dr hab. Rafał Adamus „Prawo kontrolowanego przedsiębiorcy i jego reprezentanta do zachowania milczenia”. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w PrPrzed, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. Prawo przedsiębiorców w zakresie kontroli działalności gospodarczej stanowi lex generalis względem ustaw szczegółowych (art. 45 ust. 2 PrPrzed). W opracowaniu zostanie przedstawione zagadnienie prawa kontrolowanego przedsiębiorcy i jego reprezentanta do zachowania milczenia.
dr Rafał Woźniak „Naruszenie przepisów dotyczących formy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia wybrane”. Przedmiotem rozważań artykułu jest problematyka naruszenia formy umowy spółki przy zawiązaniu spółki z o.o. Przedstawione rozważania koncentrują się wokół kwestii zawarcia umowy spółki bez wymaganej formy aktu notarialnego oraz wadliwości pełnomocnictwa przedstawiciela działającego w imieniu wspólnika przy utworzeniu spółki.
dr Tomasz Potempa „Odpowiedzialność administracyjna czynnych uczestników rynku kapitałowego (zarys)”. Głównym tematem niniejszego artykułu jest kwestia ustalenia w zarysie zakresu i charakteru odpowiedzialności administracyjnej, jaką ponoszą czynni uczestnicy rynku finansowego w związku z prowadzoną działalnością. W tym celu autor przybliżył definicję i zakres pojęcia odpowiedzialności administracyjnej, jak też wynikającego z niej reżimu prawnego, w kontekście uczestnictwa na rynku kapitałowym, będącym elementem rynku finansowego, tj. z uwzględnieniem regulacji ustawowych kształtujących charakter praw i obowiązków czynnych uczestników tego rynku. Na tle powyższych rozważań autor zwraca uwagę na wpływ, w tym kompetencje, Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej w stosunku do uczestników rynku finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do prowadzonych przez nią postępowań nadzorczych i stosowanych środków nadzoru, traktowanych jako element pojęcia odpowiedzialności administracyjnej wskazanych wyżej czynnych uczestników ww. rynków.

W Monitorze Prawa Handlowego podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

prawem spółek,
prawem umów handlowych
prawem papierów wartościowych,
prawem własności przemysłowej,
prawem ochrony konkurencji,
prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.
„Monitor Prawa Handlowego” adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Informacje dodatkowe

Waga 140 g
Wymiary 205 × 287 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.