Promocja!

Meritum Podatki 2024

Original price was: 349,00 zł.Current price is: 261,75 zł.

Tomasz Grzegorczyk Andrzej Melezini Dariusz Zalewski Dobrosława Antonów Aleksander Kaźmierski Agnieszka Bieńkowska Jarosław Wiśniewski

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

22

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

zintegrowana

Liczba stron

2016

Opis

Aktualizacje online w cenie książki.   Najważniejsze zmiany i nowości omówione w „Meritum Podatki 2024”:W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej; zmienione stanowisko resortu finansów w kwestii podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi na termomodernizację; likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością; wyróżnienie nowej kategorii dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (niektóre przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE albo na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE); skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych; podwyższenie kwoty przychodów małżonków z najmu prywatnego, do których ma zastosowanie ryczałt z zastosowaniem stawki 12, 5%; zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych części przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – uzyskiwanych przez nich ze stosunku pracy lub umowy zlecenia; wprowadzenie przez ustawodawcę uprawnienia podatnika do pomniejszenia dochodu z inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o straty z takich inwestycji; opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu uzyskania świadczenia z fundacji rodzinnej albo w związku z rozwiązaniem takiej fundacji. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): opodatkowanie świadczeń fundacji rodzinnej oraz mienia wydanego w związku z rozwiązaniem takiej fundacji; ważne orzeczenia sądowe i interpretacje sądowe dotyczące ulgi na robotyzację oraz ulgi na ekspansję; projekt nowych objaśnień podatkowych resortu finansów dotyczących poboru podatku u źródła – z wyłączeniem mechanizmu „pay & refund” – w kontekście definicji „rzeczywistego właściciela” należności; stanowisko resortu finansów i orzeczenia sądowe dotyczące kwestii, czy spółka przechodząca na estoński CIT w trakcie roku musi najpierw zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe, a wykładnia językowa odpowiednich przepisów u.p.d.o.p.; skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych; objaśnienia podatkowe resortu finansów z 29.09.2023 r. w zakresie cen transferowych nr 6 – Metoda koszt plus jako zestawienie mocnych i słabych stron tej metody szacowania dochodów podmiotów powiązanych; przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. W zakresie podatku od towarów i usług (VAT): nałożenie na podatników obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF); wprowadzenie szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku; zasady ujmowania korekt in minus obowiązujące od 1.07.2024 r. – w zakresie faktur korygujących wystawianych za pośrednictwem KSeF oraz w zakresie takich faktur wystawianych poza KSeF; przyzwolenie podatnikowi – w niektórych przypadkach – na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej. W zakresie podatku od nieruchomości: rozumienie pojęcia „budynek” w świetle ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. o kardynalnym znaczeniu dla określenia desygnatów pojęcia „budowla” – dla celów podatku od nieruchomości; obowiązywanie nowej kategorii zwolnienia z podatku od nieruchomości. W zakresie podatku od podatku od spadków i darowizn: ustanowienie wyższych progów skali podatkowej, podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn we wszystkich grupach podatkowych; omówienie uchwały 7 sędziów NSA sprawie wymaganego sposobu dokumentowania otrzymania środków pieniężnych w ramach czynności prawnej darowizny. W zakresie podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych: nowy zakres wyłączeń od opodatkowania PCC czynności cywilnoprawnych (innych niż umowa spółki i jej zmiany) w zakresie, w jakim są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług; zmiany w opodatkowaniu PCC w odniesieniu do osób uczestniczących w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości.

Stan prawny

1 stycznia 2024 r.

ISBN

978-83-8358-376-1

Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-0313:W22P01

Dostępność

Dużo

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights