Promocja!

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 2

223,20 

Andrzej Wróbel, Jerzy Korczak, Lech Garlicki, Leszek Bosek, prof. UW , Marian Grzybowski, Małgorzata Masternak-Kubiak, Mirosław Wyrzykowski, Monika Niedźwiedź, Roman Hauser, Stanisław Biernat, Teresa Górzyńska, Zygmunt Konrad Niewiadomski, sędzia NSA w st. spocz.

Brak w magazynie

Opis

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach.
Rozdział I zawiera omówienie zasad ustrojowych ujętych w Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla administracji publicznej oraz wpływem na jej obecny kształt i charakter prawny.
Rozdział II poświęcony został konstytucyjnym źródłom prawa, zarówno powszechnie obowiązującego – ustawom, rozporządzeniom, aktom prawa miejscowego –  jak i aktom prawa wewnętrznego, w każdym z przypadków z uwzględnieniem ich charakteru prawnego oraz funkcji pełnionej w systemie źródeł prawa.
W Rozdziale III przedstawiono znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego w kontekście polskiego prawa administracyjnego i administracji publicznej. W świetle Konstytucji RP opisano miejsce prawa międzynarodowego i unijnego w systemie źródeł prawa polskiego, ich rolę oraz wzajemne relacje. Scharakteryzowano ogólną kategorię umów międzynarodowych oraz opisano wpływ prawa unijnego zarówno na zasady, w oparciu o które działa polska administracja jak i na prawa i wolności poszczególnych jednostek.
Rozdział IV poświęcono wnikliwemu omówieniu administracji rządowej i Rady Ministrów. Zawarto w nim praktyczne informacje dotyczące jej pozycji i roli ustrojowej, składu i struktury wewnętrznej, powoływania, zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania. Szczegółowo scharakteryzowano pozycję Prezesa Rady Ministrów i ministrów, z zaznaczeniem zakresu ich odpowiedzialności oraz dokonano systematyki aktów prawnych wydawanych przez Radę Ministrów i poszczególnych jej członków. W rozdziale poruszono także zagadnienie struktury organów administracji rządowej podległych Radzie Ministrów.
W Rozdziale V ujęto problematykę związaną z samorządem terytorialnym – konstytucyjnymi podstawami jego funkcjonowania i struktury, w odesłaniu do historii regulacji oraz w porównaniu do zasad funkcjonujących w innych państwach europejskich. Omówiono ustrój wewnętrzny jednostek samorządu, oraz zakres i ochronę ich samodzielność. Uwzględniono determinanty działania samorządu oraz zagadnienie nadzoru i kontroli nad działalnością poszczególnych jednostek.
Rozdział VI zawiera szczegółową charakterystykę gwarantowanego konstytucyjnie prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji jak również prawa do skargi konstytucyjnej i prawa do wznowienia postępowania administracyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Omówiono w nim także sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
Rozdział VII skupia się wokół zagadnienia konstytucyjnych podstaw kontroli działalności administracji publicznej.
W Rozdziale VIII zawarto rozważania na temat konstytucyjnych podstaw służby cywilnej. Autorzy porównali rozwiązania polskie i europejskie w tym zakresie. Scharakteryzowano prawo dostępu obywateli polskich do służby publicznej oraz model służby cywilnej w świetle Konstytucji RP.
W końcowym Rozdziale IX omówiono konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej z uwzględnieniem prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej oraz podstaw odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. Przedstawiono także szczególne podstawy odpowiedzialności oraz konstytucyjną formułę odpowiedzialności za szkody legalne.
Publikacja zawiera usystematyzowaną, szczegółową charakterystykę omawianych zagadnień wraz z kontekstem historycznym oraz bogatą literaturą tematu. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo, zarówno sądów administracyjnych jak i Trybunału Konstytucyjnego.
Znakomite grono Autorów, praktyków prawa zapewnia przy tym wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat Konstytucji – podstawowego aktu prawnego w systemie źródeł prawa polskiego. Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna dla osób, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne, jak i dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego.
W wielu fragmentach opracowania Czytelnik z łatwością odnajdzie opinie naukowe nawiązujące do glos, publikacji i głośnych debat prawniczych na temat miejsca, pozycji i znaczenia Konstytucji dla kształtu prawa administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Waga 1100 g
Wymiary 155 × 235 mm
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-255-2031-1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.