Promocja!

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217 / (Dostępny)

463,20 

Agnieszka Gołaszewska, Andrzej Antkiewicz, Aneta Łazarska, Anna Gałas, Anna Szymańska-Grodzka, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Dariusz Rystał, Dorota Markiewicz, Ewa Stryczyńska, Grzegorz Karaś, Grzegorz Kochan, Jacek Sadomski, Jerzy Paszkowski, Kamil Kazimierczak, Krzysztof Górski, Marcin Drabik, Marcin Łochowski, Piotr Borkowski, Piotr Osowy, Przemysław Feliga LL.M, Sylwia Jastrzemska, Tomasz Radkiewicz, Tomasz Szanciło

Opis

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok.  4500 stron.
Autorami komentarza jest 23 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce.
Główne zalety publikacji:

sędziowie w jasny sposób wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
starannie wyselekcjonowane orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego,
stanowi wyczerpujące omówienie przepisów dotyczących ogólnych zasad postępowania cywilnego; postępowania rozpoznawczego: procesu oraz postępowania nieprocesowego, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego; przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego),
doskonałe narzędzie dla pełnomocników procesowych oraz sędziów.

W komentarzu zostały uwzględnione zmiany z licznych nowelizacji KPC, które ukazały się od poprzedniego wydania, oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614), które m.in. mają na celu: wyeliminowanie nieścisłości wynikających z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469); ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; zwiększenie zakresu ochrony konsumentów, poprzez ułatwienie im realizacji prawa do sądu; doprecyzowanie pojęć użytych w przepisach KPC oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie; przyspieszenie postępowań sądowych;
ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326)dostosowujące przepisy KPC przez wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego prowadzenie egzekucji z majątku fundacji rodzinnej;
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 289 ze zm.) – zgodnie z którą dodano odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zmieniono także przepisy w postępowaniu zabezpieczającym;
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 403), która dotyczy dostosowania polskiego prawa m.in. do unijnego rozporządzenia dotyczącego jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich. Chodzi także o sprawy związane z odpowiedzialnością rodzicielską oraz uprowadzeniem dziecka za granicę. Charakter dokonywanych zmian ma na celu głównie uzupełnienie przepisów rozporządzenia UE i dostosowanie jego stosowania do zakresu właściwości polskich sądów;
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535) wprowadzającej zmiany dostosowujące do nowych regulacji wzmacniających ochronę dziecka w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową;
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 556) wprowadzające usprawnienia działań organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji;
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Druk sejmowy Nr 2990),  wynikające z konieczności wdrożenia dyrektywy PE i Rady (UE) Nr 2019/1;
ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Druk sejmowy Nr 2628), który poszerza kompetencje organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym oraz wskazuje Monitor Sądowy i Gospodarczy jako właściwy do publikacji obligatoryjnych ogłoszeń;
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2990);
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3701);
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2977) wprowadzające m.in. zmiany w zakresie obowiązków sądu spadku do ustalania z urzędu kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz zmiany dotyczące stwierdzenia nabycia spadku na rzecz gminy.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie ona przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Informacje dodatkowe

Waga 4650 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-858-2

Rok publikacji

2023-05-10

Liczba stron

4256

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.