Promocja!

Kodeks cywilny. Tom I – III. Komentarz do art. 1 – 1088

799,20 

Maciej Gutowski

Opis

Kompleksowa analiza przepisów art. 1-1088 Kodeksu cywilnego. Komentarz składa się z trzech tomów i obejmuje wyjaśnienia do części ogólnej KC (właśność i inne prawa rzeczowe), części ogólnej i szczegółowej zobowiązań oraz spadków:

Tom I (art. 1-352) zawiera wyjaśnienia do przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego, osób fizycznych, osób prawnych oraz przedsiębiorców, mienia, czynności prawnych, własności, użytkownia wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych, posiadania.
Tom II (art. 353 – 626) omawia zagadnienia dotyczące przepisów ogólnych prawa zobowiązań, wielości dłużników albo wierzycieli oraz zagadnień wchodzące w zakres części szczegółowej tj. sprzedaży, rękojmi za wady, gwarancji przy sprzedaży i szczególnych rodzajów sprzedaży, a także zamiany, dostawy oraz kontraktacji.
Tom III (art. 627-1088) obejmuje wyjaśnienia do części szczegółowej zobowiązań oraz spadków.

Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany przepisów:

ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która reguluje stosowanie przepisów ogólnych o zobowiązaniach umownych dotyczących konsumenta do osoby fizycznej,
ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), zmieniającą przepis dotyczący nieważności przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta,
ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), wprowadzająca m.in. możliwość przesyłania danych oświadczeń na adres do doręczeń elektronicznych (adres mailowy),
ustawę z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509), wprowadzającej przepis dotyczący zadośćuczynienia pieniężnego najbliższym członkom rodziny,
ustawy z 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. oz. 2459), który m.in. reguluje zakres odpowiedzialności osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących z najemcą, za zapłatę czynszu.

oraz planowane zmiany:

projektowane zmiany z Druku RCL UC 53 związane z dostosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego do dyrektywy 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych,
Druku sejmowego Nr 1911 mającego na celu zapobieżenie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim,
Druku RCL UD 172, wprowadzającego m.in. nowe przepisy do instytucji zachowku, a także regulującego sytuację zrzeczenia się dziedziczenia,
Druku RCL US 222, który wprowadza zmiany w zakresie przesłanek niegodności dziedziczenia oraz terminu, formy i trybu składania przez osoby uprawnione oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Ten komentarz „zaczyna się tam, gdzie pojawia się problem”.
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.
Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy Autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Informacje dodatkowe

Waga 6880 g
Wymiary 160 × 240 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.