Kodeks cywilny. Komentarz

329,00 

Mariusz Załucki

Brak w magazynie

Opis

Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. Mariusza Załuckiego jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników nauki z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, uchodzący za specjalistów w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania.
Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a nadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące najmu okazjonalnego, skrócenia terminów przedawnienia czy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
W komentarzu szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:

osobom fizycznym (m.in. zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; miejsce zamieszkania i uznanie za zmarłego);
osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;
mieniu;
czynnościom prawnym (m.in. zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń);
własności (m.in. treści prawa, nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebności, zastaw i posiadanie);
części ogólnej zobowiązań (m.in. bezpodstawne wzbogacenie, sprzedaż, rękojmia, umowa o dzieło, umowa najmu, zlecenie, dzierżawa)
spadkom (m.in. powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny).

Komentarz prezentuje stan prawny na dzień 1.8.2020 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

ustawy z 31.7.2019 r., która dodaje nowe przepisy do KC, poszerzające zakres podmiotowy przepisów o ochronie konsumenta w umowach sprzedaży; zmian wejdą w życie 1.1.2021 r.
ustawy z 14.5.2020 r., która dodała nowy przepis art. 3871, rozszerzający sankcję nieważności na czynności zobowiązujące i rozporządzające, konstytuujące umowę przewłaszczenia nieruchomości, służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla zabezpieczenia roszczeń niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przewłaszczającego; zmiana weszła w życie 30.5.2020 r.

Komentarz uwzględnia także zmiany wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych, czyli pakietu ustaw, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, ale wprowadzają także zmiany w systemie prawa cywilnego, dotyczące m.in. umów najmu lokali, dzierżawy, siły wyższej, przedawnienia roszczeń, zasady swobody umów, odpowiedzialności kontraktowej.
Ponadto komentarz omawia projekt ustawy o doręczeniach (druk sejmowy Nr 239), który zakłada zmiany w przepisach regulujących przedłużenie lub wypowiedzenie umowy składu.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, w szczególności do: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, notariuszy i komorników oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedsiębiorców stosujących KC.

Informacje dodatkowe

Waga 2380 g
Wymiary 160 × 240 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.