Promocja!

Klasyfikacja budżetowa + płyta CD

143,20 

Wojciech Lachiewicz

Opis

Szczegółowe omówienie klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami z 2021 r.
Książka omawia zmiany oraz przedstawia zasady klasyfikowania zdarzeń związanych z sytuacją pandemiczną (w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Będzie również pomocna przy przygotowywaniu planów finansowych oraz uchwały budżetowej na 2022 r.
Poradnik uwzględnia zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. Zmiany dla jednostek samorządowych są bardzo obszerne. Wynikają one w szczególności z potrzeby pozyskiwania danych wykorzystywanych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SUMP) oraz związane są z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.7.2020 r. (DAP-WNWPEFS-751-1-19/2020) inicjującym uzgodnienia w tym zakresie.
Zmiany wejdą w życie z dniem 1.1.2022 r. Natomiast zmiany dotyczące rozdziału 60018, paragrafów: 218, 609 (czyli tzw. paragrafy covidowe) 610 (dotyczący RFIL) oraz 858 (dotyczący masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi) wejdą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.1.2021 r. z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmiany te należy również uwzględnić do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022 r.
W książce tej przedstawiamy:

Omówienie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wraz przedstawieniem konsekwencji wejścia w życie niektórych paragrafów z datą wsteczną, czyli 1.1.2021 r.
Szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający praktyczne problemy z ich stosowaniem. 
Zbiór ponad 400 porad ekspertów z zakresu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne paragrafy.
Wyszczególnienie specyficznych zagadnień dla poszczególnych jednostek (pomoc społeczna, oświata, sport i kultura).
Wyjaśnienia wątpliwości na pograniczu paragrafów np. co należy ujmować w paragrafie 427, a co w paragrafie 430; kiedy dane zdarzenie ujmować w parafach 605 i 606 a kiedy w paragrafie 427; kiedy dane zdarzenie ujmować w paragrafach 421, 424, 426 a kiedy w 430.
Analizy prawne problemów – dane zdarzenie powinno być ujmowane w różnych paragrafach (w tym powiązania między paragrafami).
Ujednoliconą wersja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Poza zmianami związanymi z wprowadzeniem SUMP druga w 2021 r. nowelizacja klasyfikacji budżetowej wprowadza nowe elementy wynikające z innych przepisów w tym m. in. w związku ze zmianami w obszarze rezerw strategicznych, Funduszu Dróg Samorządowych i przepisów wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Panujący w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego oraz pojawiające się z tego powodu liczne zmiany w przepisach związanych z wejściem w życie kolejnych tarcz antykryzysowych, pojawiające się nowe dofinansowania na dowożenie seniorów i innych osób na szczepienia, punkty konsultacyjne dotyczące COVID-19, dopłaty do czynszu, czy dodatkowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych samorządów (m.in. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), jak i wprowadzona rekompensata finansowa za utratę opłaty targowej spowodowały wiele wątpliwości klasyfikacyjnych. 
W związku z tymi zmianami oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze stosowaniem zapisów klasyfikacji budżetowej w praktyce finansów publicznych przygotowaliśmy publikację, która szczegółowo wyjaśnia ww. wątpliwości. Przykładowo:

Jak zaklasyfikować wsparcie finansowe zadań inwestycyjnych JST uzyskiwane w transzach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Jak zaklasyfikować środki otrzymane przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz organizację punktów informacji telefonicznej o szczepieniach (infolinii) i zgłoszeń potrzeb transportowych?
W jakiej klasyfikacji dochodowej gmina powinna ująć w planie finansowym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu?
Jak zaklasyfikować odsetki bankowe uzyskane przez JST od środków pieniężnych ze wsparcia otrzymanego z RFIL?
Jak zaklasyfikować karę umowną zapłaconą przez wykonawcę realizującego inwestycję finansowaną ze środków RFIL?
Jak zaklasyfikować otrzymaną rekompensatę za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.?
Jak zaklasyfikować w 2021 r, środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora”?
W jakim paragrafie ująć wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących prace spisowe w formie tzw. dodatków spisowych oraz wydatki na nagrody spisowe?
W jakiej klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatki związane ze spłatą zobowiązania spadkowego do ZUS po zmarłym użytkowniku wieczystym nieruchomości gruntowej?
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinna być ujmowana spłata odsetek od leasingu?
Czy z funduszu sołeckiego można zaplanować zadanie pod nazwą „Utrzymanie miejsc pamięci narodowej”? Jaką klasyfikację należy zastosować?
W jakiej podziałce klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować zakup środków ochrony osobistej mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przeznaczonych dla uczniów szkół oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków? Czy środki z rezerwy celowej utworzonej zgodnie z ustawą o zarzadzaniu kryzysowym mogą zostać przeznaczone na wyżej wymienione wydatki?
Czy opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest opłatą publiczno- czy cywilnoprawną. Czy prawidłowy będzie rozdział 7005 i § 0760?
Jak zaklasyfikować przychody z preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej przez miasto w Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?

Do książki jest dołączona płyta CD na której znajduje się ponad 400 odpowiedzi na pytania. Pytania te są przypisane do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podzielone są tematycznie. Dzięki temu klikając na poszczególne paragrafy znajdą Państwo szczegółowy komentarz jak należy stosować (jakie wydatki, czy też dochody tam przypisać) poszczególne paragrafy.
Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.
Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.
Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Informacje dodatkowe

Waga 960 kg
Wymiary 165 × 238 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Klasyfikacja budżetowa + płyta CD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *