Promocja!

Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów / (Dostępny)

135,20 

Marek Rotkiewicz

Opis

Szerokie kompendium wiedzy dotyczącej zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę.
Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy czy z ustawy o czasie pracy kierowców. Omówiono w niej nie tylko stan prawny ale – przede wszystkim – skupiono się na praktycznym stosowaniu poszczególnych regulacji prawnych i odniesiono się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady prawidłowych zapisów w regulacjach wewnętrznych oraz przydatne wzory dokumentów.
Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formie odpowiedzi na faktyczne zapytania pracodawców samorządowych, dotyczące często niejasnych regulacji wynikających z przepisów „samorządowego prawa pracowniczego”.
W drugim wydaniu książki uwzględniono istotne nowości w prawie pracy, wynikające z ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) oraz z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. work-life balance), m.in.:

zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony,
zwiększenie liczby obowiązkowych przerw w czasie pracy,
elastyczną organizację pracy,
zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
nowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów takiej pracy i ustalania w związku z nimi ekwiwalentów lub ryczałtów,
wprowadzenie możliwości kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Dużo miejsca poświęcono najbardziej problematycznym aspektom związanym z zatrudnianiem, jakimi są kwestie odnoszące się do wynagrodzeń oraz czasu pracy. Niewątpliwym atutem książki jest omówienie problematyki trudnej i jednocześnie „użytkowo” istotnej, jaką jest czas pracy kierowców samochodów osobowych. Uwzględniono w tym zakresie nie tylko zmiany w przepisach dotyczących ewidencjonowania czasu pracy kierowców, ale również wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy, wynikającą z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmiany dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Książka obejmuje tematykę:

wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom samorządowym,
zatrudnienia sekretarza,
naboru na wolne stanowisko,
stosowanych umów o pracę,
przeniesień pracowników,
ocen okresowych,
służby przygotowawczej,
obowiązków pracowników samorządowych,
organizacji czasu pracy w jednostce samorządowej,
składników wynagrodzenia w samorządzie,
oświadczeń majątkowych,
informacji o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej.

Atutem książki są z pewnością przykłady, w tym m.in. wyliczenia wynagrodzeń, rozliczenia czasu pracy oraz wewnętrznych zapisów dotyczących czasu pracy, które znacznie podnoszą jej walor praktyczny. Książka zawiera również przydatne wzory dokumentów, takie jak np. regulaminy i instrukcje, czy polecenia lub porozumienia.
W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z zatrudnianiem w samorządzie, m.in.:

Jakie zmiany w zakresie umów o pracę wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mają odniesienie do zatrudniania w samorządzie?
Jaki wpływ na naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakres osób uprawnionych do „trzynastek” ma wprowadzenie przepisów o urlopie opiekuńczym?
Kiedy można dokonywać badań na obecność alkoholu i środków podobnie działających w organizmie pracownika?
Jak zorganizować pracę zdalną?
W jaki sposób praca zdalna wpływa na czas pracy pracowników?
Jakie są zasady rozliczania kosztów pracy zdalnej?
Co to jest praca zdalna okazjonalna i jakie są zasady wnioskowania o nią?
Jak rozliczyć liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku w różnych systemach czasu pracy?
Jak rozumieć pojęcie nieposzlakowanej opinii?
Czy pracownikowi, który otrzymał już u poprzedniego pracodawcy odprawę emerytalną, powinna przysługiwać odprawa uzupełniająca?
Czy pierwsza umowa w samorządzie wchodzi do limitów umów na czas określony?
Czy przy przeniesieniu do innego wydziału konieczna jest zawsze zmiana umowy?
W jaki sposób rekompensować pracę w wolne soboty pracownikom samorządowym?
Czy kierownictwu w samorządzie przysługuje rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych?
Jakie zapisy w regulaminie pracy pomagają w skutecznej organizacji czasu pracy w jednostce?
W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych kierowcom?
Jakich danych o pracowniku trzeba udzielić na podstawie zapytania złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej?

Informacje dodatkowe

Waga 530 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

317

ISBN

978-83-8291-822-9

Rok publikacji

2023-04-28

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.