Promocja!

Kadry i płace w instytucjach kultury + Płyta CD / (Nakład wyczerpany)

111,20 

Michał Culepa

SKU: 14030 Kategoria:

Opis

Kadry i płace w instytucjach kultury
Omówienie najważniejszych zagadnień i problemów, z jakimi stykają się pracownicy kadr i płac oraz osoby zarządzające instytucjami kultury
Mocne strony publikacji:

zawiera płytę CD , na której znajdziesz 101 wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac w instytucjach kultury oraz kierowników tych instytucji,
prezentuje na konkretnych przykładach rozwiązania problemów, jakie mogą pojawić się na styku pracodawca-pracownik, w szczególności dotyczące organizacji czasu pracy,
uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie w 2016 roku,
szeroko omawia zasady zatrudniania dyrektorów instytucji i ich zastępców, uwzględniając specyfikę ich stosunku pracy, nawiązywanego na podstawie powołania
omawia problematykę umów cywilnoprawnych, a także umów dotyczących używania przez pracowników instytucji kultury własnych instrumentów, sprzętu, kostiumów itp.
w zakresie prowadzenia akt osobowych wskazuje, jakie dokumenty należy gromadzić w poszczególnych częściach teczki, oraz wyjaśnia zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, aby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontrolnych – inspekcji pracy, a także organizatorów instytucji kultury.

Książka uwzględnia zmiany przepisów KP, dotyczące zatrudniania na podstawie umów na czas określony oraz uprawnień rodzicielskich, jakie obowiązują od 2 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Polegają one m.in. na:

wprowadzeniu limitu czasowego i ilościowego umów zawieranych na czas określony,
znacznym ograniczeniu możliwości zawierania umów na czas określony na okres przekraczający 33 miesiące,
poszerzeniu możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),
likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,
zmianie terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,
zmianie zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu).

W zakresie powyższych zmian, książka zawiera zestaw wzorów nowych dokumentów, które powinni składać pracownicy, korzystający z uprawnień rodzicielskich.
Dzięki tej książce dowiesz się:

jak prawidłowo określić zakres kompetencji dyrektora instytucji kultury,
jak powinny być ukształtowane relacje: organizator – instytucja kultury w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników tej instytucji,
jakie są zasady nawiązywania umów o pracę na czas określony w świetle najnowszych zmian KP,
jakie dokumenty muszą składać pracownicy – rodzice, chcąc skorzystać ze swoich uprawnień do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego czy zwolnień z tytułu opieki nad dziećmi po zmianach,
jak ustalać prawidłowe rozkłady czasu pracy w długich okresach rozliczeniowych,
jak prawidłowo rozliczać podróże służbowe w instytucjach kultury,
w jaki sposób i na jakiej podstawie zawierać umowy cywilnoprawne z pracownikami i innymi osobami zatrudnionymi w instytucjach kultury,
jak prawidłowo sformułować zapisy umowne dotyczące przeniesienia i zabezpieczenia praw autorskich do dzieł artystycznych i wykonań tych dzieł.

W książce znajdziesz również odpowiedzi na następujące pytania:

na jaki okres można powołać dyrektora „zwykłej” instytucji kultury, a na jaki – dyrektora instytucji artystycznej,
jakie są skutki przekroczenia 33-miesięcznego terminu przy zawieraniu umowy na czas określony,
z jakiego powodu można odwołać dyrektora bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jak długo przechowywać dokumenty kadrowe,
czy można zastosować mieszany system czasu pracy – równoważny z przerywanym,
czy na przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy potrzebne jest zezwolenie inspekcji pracy,
w jakim zakresie pracownik ma zwrócić pracodawcy koszta uszkodzonego z winy pracownika sprzętu,
czy zleceniobiorcy należy się zwrot kosztów wyjazdu w delegację,
gdzie należy określić ekwiwalent za używanie własnych instrumentów przez pracownika-muzyka zatrudnionego w instytucji artystycznej,
jakie cechy powinno mieć dzieło, którego twórca korzysta z ochrony praw autorskich.

W książce i na płycie CD znajdziecie Państwo m.in. wzory takie jak:

statut instytucji kultury,
umowa o pracę,
dokumenty dotyczące urlopów dla rodziców, np. rodzicielskich, wychowawczych,
umowa dotycząca wypożyczania dzieł sztuki,
umowa o artystyczne wykonanie utworu,
umowa licencyjna dotycząca przeniesienia praw autorskich do dzieła.

Informacje dodatkowe

Waga 635 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

384

ISBN

978-83-255-7889-3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights