Promocja!

Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD

159,20 

Adam Żądło, Agnieszka Bieńkowska, Anna Staszel, Antoni Kolek, Artur Hołda, Daniel Więckowski, Ernest Bucior, Iwona Czauderna, Jacek Pukaluk, Jakub Jaros, Jan Furtas, Jarosław F. Mika, Jolanta Kica, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Smoleń, Magdalena Pieślak, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Marek Rotkiewicz, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Oskar Sobolewski , Patrycja Mikuła, Paweł Rosiński, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Tadeusz Waślicki, Teresa Krawczyk, Tomasz Tyczyński, Wojciech Kaczmara, Wojciech Zajączkowski, Łukasz Grzegorczyk

Opis

Rok 2021 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, rachunkowe, płacowe i finansowe. W związku z tym pojawiała się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce.
Najważniejsze zmiany w zakresie PIT i CIT obejmują m.in. nowe zasady opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w zakresie cen transferowych (m.in. w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych), obowiązek publikowania strategii podatkowej firmy, czy wprowadzenie tzw. podatku estońskiego.
Ostatnie ze wskazanych rozwiązań, zgodnie z planami Ministerstwa Finansów zawartymi w pakiecie Polski Ład, podlegać ma w najbliższym czasie dość znacznej modyfikacji, która pozwoli szerszej grupie podatników na jego efektywne stosowanie. Wśród najważniejszych zmian proponowanych przez resort finansów wskazać można:

rozszerzenie grupy podmiotów mogących stosować estoński CIT o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
ograniczenie zakresu obowiązków, jakie obciążają podatników stosujących estoński CIT,
otwarcie możliwości stosowania estońskiego CIT również przez podatników osiągających znaczne dochody z działalności gospodarczej,
ograniczenie obciążeń podatkowych wiążących się z przystąpieniem do systemu opodatkowania w ramach estońskiego CIT.

Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 1 , który wprowadza m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących, wydłuża termin uprawniający do zastosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie czy wprowadza możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
Od 1 października 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 2 wprowadzony przez ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626), która wprowadza m.in.:

ułatwienia w rozliczaniu VAT naliczonego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, a także dostaw towarów i świadczenia usług, w przypadku których podatnikiem jest nabywca, poprzez usunięcie wymogu rozliczenia VAT należnego od tego typu transakcji w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nich powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 18.3.2021 r., C-895/19),
przywrócenie podatnikom, którzy nie rozliczyli w prawidłowej wysokości podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a VATU), możliwości korekty tej deklaracji,
uproszczenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części,
zmiany w przepisach dotyczących tzw. ulgi na złe długi w VAT,
zmiany dotyczące możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na tzw. rachunkach VAT,
nowe regulacje dotyczące podatkowego rozliczenia transakcji łańcuchowych.

1 lipca 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi.
Od 1.7.2021 r. w życie weszły nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT handlu elektronicznego, które przewidziano w unijnym pakiecie VAT e-commerce.
Warto również wspomnieć o zmianach wprowadzanych unijną dyrektywą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnaliści). Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego założenia dyrektywy unijnej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wdrożenie powinno nastąpić do 17.12.2021 r. Pracodawcy już teraz mogą, a nawet powinni podjąć odpowiednie kroki celem wypracowania w swoich organizacjach odpowiednich procedur zgłoszeń naruszeń.
W związku ze zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:

Omówienie licznych zmian w przepisach z 2021 r. w formie instrukcji i procedur,
64 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na sierpień 2021 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych z 2020 i 2021 r.),
27 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (nowe zagadnienia nie poruszane w wydaniu z 2020 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
ponad 150 rozbudowanych wzorów dokumentów na płycie CD.

Nowe wzory dokumentów, które warto wdrożyć w jednostce w związku ze zmianami przepisów podatkowych to np.:

Instrukcja fakturowania,
Instrukcja korekt VAT z uwzględnieniem SLIM VAT,
Procedura w zakresie handlu online,
Instrukcje w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
Instrukcja w zakresie stosowania plików JPK,
Instrukcję zawierającą sposób weryfikacji podlegania obowiązkowi sporządzania strategii podatkowej (w tym kwestie określania i przeliczania progu przychodowego), termin i sposobu publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej,
Instrukcja opodatkowania spółek komandytowych,
Instrukcja opodatkowania spółek jawnych,
Instrukcja w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT),
Instrukcja opodatkowania sprzedaży spółki nieruchomościowej,
Instrukcja rozliczania darowizn w działalności gospodarczej,
Instrukcja w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto też mieć na względzie zmiany przepisów kadrowych, w związku z którymi warto w jednostce wdrożyć:

Instrukcja w zakresie wdrożenia dyrektywy dotyczącej sygnalistów,
Regulamin pracy zdalnej,
Instrukcja zgłaszania umów o dzieło do ZUS,
Instrukcja w zakresie wynagradzania kadry zarządzającej,
Instrukcja rozliczania świadczeń związanych z wypoczynkiem pracownika,
Instrukcja finansowego rozliczania godzin nadliczbowych.

Bardzo ważnym i nowym zagadnieniem prezentowanym w obecnym wydaniu są kasy rejestrujące, gdzie będzie poruszona problematyka:

Obowiązek zapoznania osoby obsługującej kasę rejestrującą z informacją o zasadach ewidencji,
Awaria kasy, braku internetu,
Ustalanie momentu utraty zwolnienia podmiotowego,
Czynności wyłączone ze zwolnień,
Sprzedaż na rzecz pracowników w kasie fiskalnej,
Fiskalizacja zaliczek w kasie rejestrującej,
Wystawianie paragonów z NIP,
Przeglądy techniczne.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).
Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
Integralną częścią książki jest płyta CD na której znajduje się ponad 150 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.

Informacje dodatkowe

Waga 1480 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-698-4

Liczba stron

1460

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.