Promocja!

Finanse Komunalne – Nr 6/2023

Original price was: 87,00 zł.Current price is: 65,25 zł.

Mirosław Stec

Na stanie

SKU: 501993 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

ARTYKUŁYIwona KowalskaSkutki dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w latach 2021–2022, str. 7Marzena Piszczek, Krzysztof SurówkaKondycja finansowa miast tworzących Unię Metropoli Polskich, str. 17BUDŻETMarcin BędzieszakCharakter i skala zmian w dochodach i wydatkach wykazanych w wieloletnich prognozach finansowych jako skutek zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego , str. 30PODATKI I OPŁATY LOKALNEArtur BanaśGrunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej– przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny na tle ostatnich lat , str. 43MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNEDominika Kuźnicka-BłaszkowskaZlecenie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej a możliwość i zakres prywatyzacji zadań gminy, str. 54ORZECZNICTWOMirosław PaczochaNadzór regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałą budżetową w zakresie wydatków budżetu obywatelskiego. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 2.06.2022 r., I SA/Rz 264/22 , str. 62RECENZJE I OMÓWIENIABarbara Jaworska-DębskaRecenzja publikacji „System prawa samorządu terytorialnego. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania”, pod redakcją naukową Ireny Lipowicz, Warszawa 2022, ss. 621 , str.  77

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „FINANSÓW KOMUNALNYCH” REDAKCJA POLECA:   Zlecenie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej a możliwość i zakres prywatyzacji zadań gminy dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska – Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski   Debata w sektorze publicznym przez ostatnie lata koncentrowała się w znacznym stopniu na możliwości przeniesienia do niego rozwiązań, które sprawdziły się w sektorze prywatnym i które umożliwią redukcję kosztów, podniesienie jakości wykonywanych zadań w aspekcie technologicznym oraz przyczynią się do wzrostu efektywności. Pożytki te są zbieżne z tymi, jakie może przynieść wykorzystanie chmur obliczeniowych w gminach. Bez wątpienia usługi oferowane przez dostawców chmur są pewną odmianą outsourcingu, lecz jednocześnie istnieją wątpliwości, czy wykorzystanie tych technologii prowadzi do prywatyzacji zadań publicznych. W artykule autorka omawia relację pomiędzy prywatyzacją zadań publicznych a wykorzystaniem narzędzi chmurowych oraz zwraca uwagę na najważniejsze elementy umowy pomiędzy organem administracji publicznej a dostawcą chmury obliczeniowej.   Skutki dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w latach 2021–2022 dr hab. Iwona Kowalska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163   Subwencja ogólna jest nieodłącznym elementem sytemu finansów publicznych. Legitymizacja tego transferu z budżetu państwa wynika z implementacji zasady subsydiarności oraz zasady adekwatności środków do zadań. Koncepcja subwencji ogólnej podlega ewolucji, co nie pozostaje bez konsekwencji dla systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gmin). Celem przeprowadzonych badań jest ocena skutków dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych w jej konstrukcji pod koniec 2021 r. oraz w 2022 r., ponieważ w wyniku ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej następuje upodabnianie (w kluczowych aspektach) jej konstrukcji do konstrukcji dotacji celowej, co m.in. ogranicza samodzielność wydatkową gmin. Ponadto implementacja zmian w konstrukcji subwencji ogólnej od 2021 r. przyczynia się do tworzenia dla części gmin systemu kumulacji środków finansowych z subwencji ogólnej, co w efekcie różnicuje sytuację gmin w zakresie dostępu do środków publicznych.   Charakter i skala zmian w dochodach i wydatkach wykazanych w wieloletnich prognozach finansowych jako skutek zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego Marcin Będzieszak – Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Celem artykułu jest określenie charakteru i skali zmian w dochodach i wydatkach wykazanych przez gminy i miasta na prawach powiatu w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF) w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych – regulacyjnych i gospodarczych, a także decyzji wewnętrznych. W badaniu główną uwagę poświęcono kwestii przesuwania negatywnych skutków finansowych na lata wykraczające poza rok budżetowy oraz skali zmian dokonywanych w odniesieniu do roku budżetowego. Wnioski o charakterze ogólnym są następujące: badane jednostki, dokonując zmiany grup dochodów bieżących, częściej stosują ten sam wskaźnik wzrostu dla kolejnych lat, a jako narzędzie racjonalizacji wydatków wykorzystują w większym stopniu ograniczenie wydatków bieżących niż majątkowych.     W NUMERZE PONADTO: – Kondycja finansowa miast tworzących Unię Metropoli Polskich, Marzena Piszczek, Krzysztof Surówka – Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny na tle ostatnich lat, Artur Banaś – Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałą budżetową w zakresie wydatków budżetu obywatelskiego. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 2.06.2022 r., I SA/Rz 264/22, Mirosław Paczocha – Recenzja publikacji „System prawa samorządu terytorialnego. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania”, pod redakcją naukową Ireny Lipowicz, Warszawa 2022, s. 621, Barbara Jaworska-Dębska

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-6504:202306

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights