Promocja!

Dotacje samorządowe – zabytki, ochrona środowiska, sport, dzieci w wieku do lat 3, spółki wodne + wzory do pobrania

119,20 

Marcin Binaś

Opis

Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie informacji o udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wybranych dotacjach oraz najczęściej popełnianych błędach w uchwałach dotacyjnych. Ponadto publikacja przedstawia również regulacje prawne jakie powinny być uwzględniane przy podejmowaniu samych uchwał jako aktów prawa miejscowego.
Każdy, kto sięgnie po to opracowanie, otrzyma kompendium wiedzy nie tylko w zakresie podejmowanych przez organy stanowiące uchwał (ich konstrukcji jako aktów prawa miejscowego), lecz także o tym, jak w sposób prawidłowy organy stanowiące powinny realizować poszczególne normy kompetencyjne w zakresie wybranych rodzajów form dotacji omawianych w przedmiotowej publikacji.
Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa, to:

wzory aktów prawa miejscowego w zakresie każdego rodzaju dotacji omawianej w przedmiotowej publikacji, które mogą stanowić określoną pomoc/punkt odniesienia w podejmowaniu uchwał przez organy stanowiące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
kompleksowe omówienie regulacji prawnych, wedle których tworzone są projekty uchwał jako aktów prawa miejscowego (m.in. Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych czy zasad techniki prawodawczej);
szczegółowe omówienie norm kompetencyjnych w zakresie poszczególnych rodzajów dotacji, które są przez organy stanowiące realizowane w podejmowanych aktach prawa miejscowego – czyli co rada może uregulować w zakresie danej dotacji;
najczęstsze błędy w podejmowanych uchwałach, nie tylko co do sposobu realizowania poszczególnych norm kompetencyjnych, ale również w zakresie konstrukcji uchwał jako aktów prawa miejscowego;
liczne, przyporządkowane do poszczególnych sytuacji rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegiów Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyska informacje o tym:

czy każda uchwała to akt prawa miejscowego?
jakie elementy pod względem treści powinna zawierać każda uchwała oraz jak prawidłowo określać termin jej wejścia w życie?
jakie są wymogi, które musi spełnić uchwała dotacyjna?
jakie uprawnienia względem uchwał podejmowanych przez organy stanowiące mają Regionalne Izby Obrachunkowe oraz sądy administracyjne?
jakie kwestie mogą być uregulowane w uchwałach dotacyjnych w świetle zawartych w poszczególnych ustawach norm kompetencyjnych upoważniających organy stanowiące do ich podejmowania?

Adresatami książki są przede wszystkim poszczególne wydziały merytoryczne (w zależności od struktury organizacyjnej danego urzędu), które zajmują się przygotowaniem projektów uchwał, osoby świadczące obsługę prawną urzędów miast/gmin, a także podmioty nadzorujące działalność jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Waga 260 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

146

ISBN

978-83-8291-446-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.