Promocja!

Dotacje oświatowe

127,20 

Agnieszka Pawlikowska, Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień, Liliana Zientecka, Piotr Ciszewski, Wojciech Lachiewicz

SKU: 19851 Kategorie: ,

Opis

Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.
Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019 r. Ponadto należy pamiętać, że z końcem stycznia opublikowano ustawę budżetową na 2021 r. Zatem niedługo wszyscy samorządowcy otrzymają metryczki subwencji oświatowej na 2021 r., a to oznacza konieczność dokonania pierwszej aktualizacji kwoty dotacji (w książce zamieszczono przykłady obliczenia krok po kroku jak należy to prawidłowo zrobić).
W stosunku do poprzedniego wydania książka została wzbogacona o liczne przykłady i schematy ilustrujące zagadnienie:

wyliczenia podstawowej kwoty dotacji – w książce przedstawiono m.in. tabele, które pozwolą uporządkować podstawowe kroki jakie musi wykonać każdy samorządowiec aby prawidłowo przeprowadzić tą czynność (tak aby później wyliczenia tego nie kwestionowała RIO). Przykładowe tabele pozwolą również na prawidłowe udokumentowanie czynności materialno–technicznej jaką jest wyliczenie podstawowej kwoty dotacji;
gotowe przykłady obliczenia dotacji na podstawie metryczki z 2021 r. oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia o podziale subwencji na 2021 r.,
aktualizacji kwoty dotacji (w tym październikowej) – przykłady obliczania miesięcznej wartości dotacji po aktualizacji,
rozliczania dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
sposoby klasyfikacji wydatku w zakresie dotacji w JST.

Istotnym elementem opracowania jest opis obliczania dotacji według kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia, w tym liczne przykłady wyliczania dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej w podziale na:

kwotę na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznej małej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę wyliczana na ucznia niepełnosprawnego słabowidzącego małej szkoły w gminie miejsko-wiejskiej,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum dla młodzieży,
kwotę na uczniów oddziałów sportowych,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum w oddziale dwujęzycznym,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego z autyzmem dla niepublicznego liceum,
kwotę na ucznia niepublicznego technikum dla młodzieży,
kwotę na ucznia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia,
kwotę na ucznia niepublicznej bursy,
kwotę na wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
kwotę na ucznia niepublicznego liceum kształcącego w systemie zaocznym,
kwotę na ucznia publicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym i zaocznym,
dodatkową kwotę na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego się w trybie zaocznym, który uzyskał świadectwo dojrzałości,
kwotę na ucznia przedszkola specjalnego,
kwotę na ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale dotyczącym subwencji ogólnej przedstawiono zasady podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej oraz omówiono wskaźnik zwiększający. Omówiono także zagadnienie weryfikacji dotacji wyliczanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej.
W obecnym okresie istotne jest również zagadnienie aktualizacji kwoty dotacji. W rozbudowanym artykule opisano m.in.:

zakres dotacji podlegających aktualizacji,
terminy dokonywania aktualizacji,
zakres danych uwzględnianych w poszczególnych aktualizacjach w tym przykłady:

obliczanie zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych – stosowanej do obliczenia subwencji oświatowej pomniejszającej wydatki bieżące,
obliczanie zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów pełnosprawnych w październiku – do końcowego obliczenia zaktualizowanej PKD;

terminy obowiązywania zaktualizowanych kwot;
obliczanie ostatecznych kwot dotacji na ucznia po aktualizacji, w tym przykłady:

obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji wiosennej na jednego ucznia – w praktyce (wg literalnego brzmienia FinZadOśwU),
obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji październikowej na jednego ucznia – w praktyce (wg literalnego brzmienia FinZadOśwU):
porównanie obliczenia dotacji na dziecko całoroczne i dziecko przyjęte do przedszkola od marca, z zastosowaniem tych samych kwot dotacji po aktualizacji.
obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji wiosennej na jednego ucznia – w praktyce:
obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji październikowej na jednego ucznia – w praktyce;

gwarancja stabilnej wysokości dotacji miesięcznej po aktualizacji w tym przykłady:

praktyczne obliczanie limitów miesięcznych dotacji – przy zmniejszeniu dotacji rocznej po aktualizacji,
praktyczne obliczanie limitów transzy miesięcznej – przy zwiększeniu dotacji rocznej po aktualizacji.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2021;
jak prawidłowo obliczyć podstawową kwotę dotacji (PKD) dla placówek wychowania przedszkolnego;
jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
jak obliczyć miesięczną dotację na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dotację za zdany egzamin zawodowy;
jaką metodą obliczyć dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
jak prawidłowo aktualizować podstawową kwotę dotacji;
w jakiej obliczyć należna po aktualizacji kwotę dotacji;
do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację;
do jakiej wysokości organ ma dopłacić do dotacji po jej aktualizacji;
czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
jak rozliczyć dotację na ucznia niepełnosprawnego;
jakie treści zamieścić w uchwale o dotacjach oświatowych;
jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
jak wnioskować o umorzenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu;
jak rozliczyć się przed z inną gminą;
jak dokonać zmiany w zezwoleniu na prowadzenie szkoły publicznej;
jak zarejestrować szkołę niepubliczną od 1.9.2019 r.;
jak wskazać „następcę prawnego” osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną, w przypadku jego śmierci;
jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

Książka adresowana jest do wydziałów oświatowych JST oraz niepublicznych jednostek oświatowych.

Informacje dodatkowe

Waga 630 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

382

ISBN

978-83-8235-421-8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.