Promocja!

BHP. Podręczny zbiór przepisów

103,20 

Michał Abramowski

SKU: 18838 Kategorie: , ,

Opis

Ostatnich kilka lat przyniosło wiele zmian w przepisach z zakresu bhp. Dotyczyły one przede wszystkim zasad prowadzenia szkoleń bhp i dokumentacji powypadkowej. Nowe uregulowania pojawiły się także w dawno już niezmienianych dziedzinach, takich jak użytkowanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym czy obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących. Ponadto w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej odwołano się do przepisów unijnych, zawartych w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. W kolejnym już wydaniu zbioru przepisów „BHP 2020″ uwzględniliśmy te i inne niewymienione wyżej zmiany w prawie. Wszystko po to, aby oddać w Państwa ręce jak najbardziej funkcjonalne, podręczne narzędzie pracy.
Podręczny zbiór przepisów BHP zawiera zaktualizowane regulacje dotyczące m.in.:

szkoleń okresowych BHP w przypadku pracowników administracyjno-biurowych,
profilaktycznych posiłków i napojów,
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania,
ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Ponadto do publikacji dodaliśmy także:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG z 9 marca 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 81, s. 51),
ustawę o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią z 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292),
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności z 3 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 40),
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych z 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 735),
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych z 23 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1043),
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi z 16 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 868),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego z 18 czerwca 1968 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 122),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne z 27 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1619),
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468),
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących z 22 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2147),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie z 12 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 51).

Publikacja łącznie zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualnych na dzień 1.1.2020 r. Wszystkie przepisy pogrupowano w XVI działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
Niniejsza książka stanowi zatem kompletny, podręczny zbiór najważniejszych przepisów z zakresu bhp, niezbędny w codziennej pracy każdego specjalisty ds. bhp.

Informacje dodatkowe

Waga 1040 g
Wymiary 145 × 210 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

724

ISBN

978-83-8198-273-3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.