Promocja!

Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu

279,20 

Anna Barańska, Sławomir Cieślak

SKU: 17772 Kategorie: ,

Opis

Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu została stworzona przez wybitne grono specjalistów pod redakcją dr Anny Barańskiej oraz prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Janusza Jankowskiego na Uniwersytecie Łódzkim.
Publikacja dzieli się na pięć części:
Część I. Postępowanie rozpoznawcze, w której poruszono zagadnienia, m.in. dotyczące:

prekluzji zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym;
szczególnego charakteru prawnego dokumentu i dowodu z dokumentu elektronicznego po nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego;
skargi nadzwyczajnej i wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego;
zaskarżalności i odwołalności orzeczeń;
zakresu sądowej ochrony osobowości jednostki w postępowaniu cywilnym.

Część II. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, w której znalazły się artykuły, dotyczące m.in.:

zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej;
sposobów uzyskiwania należności z tytułu opłat komorniczych;
efektywności hipoteki przymusowej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń;
terminów spełnienia świadczenia wyznaczanych dłużnikowi przed wszczęciem egzekucji.

Część III. Arbitraż/mediacja, w której zawarto artykuły, m.in. dotyczące:

zestawienia problemu jawności postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym z poufnością arbitrażu;
poruszenia problematyki kosztów postępowania mediacyjnego w postępowaniu cywilnym w Polsce;
podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym;
postępowania pojednawczego w sprawach cywilnych.

Część IV. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, omawia m.in. następujące zagadnienia:

ewolucję unormowań podstaw ogłoszenia upadłości w polskim prawie;
działania sanacyjnego podejmowanego w postępowaniu sanacyjnym;
reprezentowanie wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli przez pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Część V. Varia, w której zawarto artykuły, m.in. dotyczące:

pytań prawnych kierowanych przez sądy cywilne do Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego;
godności akademickiej w perspektywie prawnej;
stron i uczestników czynności notarialnych;
środków prawnych służących wykazaniu ograniczonej odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Zgromadzone teksty prezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, ponieważ są rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierciedla szeroki zakres działalności i zainteresowań badawczych Pana Profesora oraz bogactwo Jego kontaktów z otoczeniem.
Zaproszenie do udziału w niniejszej księdze przyjęło znamienite grono Autorów, zarówno wybitnych znawców tematyki postępowania cywilnego, tak bliskiej Jubilatowi, jak i przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin akademickich. Swoje teksty dedykowali Profesorowi Januszowi Jankowskiemu Autorzy z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju – rektorzy, profesorowie i uczniowie Jubilata. Obecni są tu także sędziowie SN i uznani praktycy. Nie mogło również zabraknąć tekstów ofiarowanych Profesorowi przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, zarówno z Katedry Postępowania Cywilnego, jak i pozostałych Wydziałów.

Informacje dodatkowe

Waga 1620 g
Wymiary 165 × 238 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.